Cách tính 1% tiền Đảng phí và phương pháp nộp đảng phí?

Chủ đề   RSS   
  • #307438 19/01/2014

    Cách tính 1% tiền Đảng phí và phương pháp nộp đảng phí?

    Cho tôi hỏi: Cách tính 1% lương để đóng tiền đảng phí hiện tại như thế nào? Ví dụ như bản thân tôi: Tổng lương là 5.4 x lương cơ bản + phụ cấp thâm niên + chức vụ + 70% phụ cấp theo nghị định 116 dành cho khu vực miền núi thì 70% đó có tính vào 1% tiền đảng phí không? Hàng tháng nộp đảng phí trực tiếp trong cuộc họp chi bộ hay bị trừ lương?
     
    21334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận