Các văn bản liên quan công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Chủ đề   RSS   
 • #567373 31/01/2021

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1312)
  Số điểm: 10171
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Các văn bản liên quan công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

   Các văn bản liên quan  công tác quản lý nhà nước về tôn giáo bạn độc tham khảo:

  Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

  Nghị định 162/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo

  Nghị định 26/1999/NĐ-CP về các hoạt động tôn giáo

  Thông tư 01/1999/TT-TGCP hướng dẫn Nghị định 26/1999/NĐ-CP về các hoạt động tôn giáo do Ban Tôn Giáo Chính Phủ ban hành

  Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  Thông tư 02/1999/TT-TGCP về quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động về tổ chức của đạo Cao Đài do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

  Thông tư 03/1999/TT/TGCP về một số vấn đề quản lý Nhà nước đối với Đại chủng viện của Giáo hội Công giáo Việt Nam do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

  Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ ban hành

  ....

  Ngoài ra, các bạn có thể tra cứu thêm các văn bản liên quan tại link:

  https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=%22t%C3%B4n%20gia%CC%81o%22%20%22qua%CC%89n%20ly%CC%81%22&area=0&type=0&status=0&lan=1&org=0&signer=0&match=True&sort=1&bdate=31/01/1941&edate=31/01/2021

  Hi vọng với những thông tin trên có thể giúp các bạn tra cứu và hệ thống văn bản tốt hơn.

   

   
  1125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận