Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #588938 31/07/2022

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu năm 2023

  1. Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị xem là vô hiệu

  Hiện nay, khoản 1 Điều 22 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định 05 trường hợp hợp đồng bảo hiểm xã hội vô hiệu, gồm có:

  (1) Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm;

  (2) Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại;

  (3) Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

  (4) Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

  (5) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Tuy nhiên, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã quy định theo hướng cụ thể hơn và bổ sung thêm một số trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị xem là vô hiệu. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2023, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị xem là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  (1) Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm;

  (2) Không có đối tượng bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm;

  (3) Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

  (4) Mục đích, nội dung hợp đồng bảo hiểm vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội;

  (5) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm giả tạo;

  (6) Bên mua bảo hiểm là người chưa thành niên; người mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  (7) Hợp đồng bảo hiểm được giao kết có sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng, trừ trường hợp mục đích giao kết hợp đồng của các bên đã đạt được hoặc các bên có thể khắc phục ngay được sự nhầm lẫn làm cho mục đích của việc giao kết hợp đồng vẫn đạt được;

  (8) Hợp đồng bảo hiểm được giao kết do bị lừa dối, trừ trường hợp một trong 02 bên vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin;

  (9) Hợp đồng bảo hiểm được giao kết do bị đe dọa, cưỡng ép;

  (10) Bên mua bảo hiểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

  (11) Hợp đồng bảo hiểm không tuân thủ quy định về hình thức hợp đồng phải được lập thành văn bản.

  2. Hậu quả pháp lý của hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

  Khi hợp đồng bảo hiểm vô hiệu thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường. (khoản 2 Điều 25 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022).

   
  615 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588945   31/07/2022

  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu năm 2023

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, tuy nhiên cũng cần lưu ý Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu được chia thành 2 loại, đó là hợp đồng vô hiệu toàn phần và hợp đồng vô hiệu một phần.

  Hợp đồng vô hiệu toàn phần xảy ra khi tất cả điều khoản và chính sách đã thỏa thuận trước đó, vi phạm quy định của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội. Điều này dẫn tới không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia ký kết.

  Hợp đồng vô hiệu từng phần xảy ra khi một phần nội dung trong hợp đồng bị mất hiệu lực, nhưng không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của phần còn lại trong giao dịch.

   
  Báo quản trị |  
 • #589807   21/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 65261
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1705 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn bạn đã thông tin thêm, khi hợp đồng bảo hiểm vô hiệu thì theo quy định của Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015 sẽ xử lý như sau:

  Thứ nhất, hợp đồng bảo hiểm vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

  Thứ hai, khi hợp đồng bảo hiểm vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.

  Nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi trong việc gây thiệt hại phải bồi thường.

   
  Báo quản trị |  
 • #589033   31/07/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu năm 2023

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hữu ích này.

  Theo thông tin bạn cung cấp thì có thể thấy Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đã bổ sung khá nhiều trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu. Điều này giúp hạn chế tối đa các trường hợp nhằm trục lợi bảo hiểm.

   
  Báo quản trị |  
 • #589416   08/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 65261
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1705 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bên cạnh nhằm giảm thiểu việc trục lợi bảo hiểm thì Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 còn quy định nhiều điểm mới giúp ngành bảo hiểm đi đúng vai trò và phát triển hơn trong tương lai. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  nguyenhoaibao12061999 (12/08/2022)
 • #589606   12/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 65261
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1705 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Tôi đặc biệt quan tâm một quy định tại khoản 3 Điều 99 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 đó là về việc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam không được phép thực hiện các hoạt động đầu tư sau đây:

  - Kinh doanh bất động sản: trừ các trường hợp: mua cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng; 

  - Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng;

  - Nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 03 năm kể từ ngày nắm giữ.

  Như vậy, kể từ năm 2023 thì các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sẽ không thể đầu tư trực tiếp vào bất động sản. Việc này nhằm đảm bảo các cơ sở lợi dụng việc kinh doanh bảo hiểm để đầu tư đất.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/08/2022)
 • #589600   12/08/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (520)
  Số điểm: 4634
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu năm 2023

  Cảm ơn những chia sẽ của tác giả đã cung cấp.
  Cách tốt nhất để hợp đồng không bị mất hiệu lực, đó là người tham gia nên đọc kỹ toàn bộ điều khoản, đồng thời khai báo rõ ràng các thông tin cá nhân có liên quan. Điều này góp phần bảo vệ quyền lợi tối đa cũng như đảm bảo an tâm trong quá trình tham gia.
   
  Báo quản trị |  
 • #589742   17/08/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Các trường hợp hợp đồng bảo hiểm vô hiệu năm 2023

  Cảm ơn tác giả vì những thông tin hữu ích trên. Có thể thấy quy định mới đã bổ sung thêm những trường hợp được xem là vô hiệu hợp đồng bảo hiểm cũng như cụ thể hoá các quy định về vô hiệu hợp đồng bảo hiểm so với quy định cũ. Sự thay đổi này sẽ giúp quy định về bảo hiểm mà cụ thể là hợp đồng bảo hiểm chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn.

   
  Báo quản trị |