Các trường hợp được bổ nhiệm lại Công chứng viên

Chủ đề   RSS   
 • #563762 29/11/2020

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (830)
  Số điểm: 5609
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Các trường hợp được bổ nhiệm lại Công chứng viên

  Căn cứ Điều 16 Luật Công chứng 2014 có quy định về một số trường hợp được bổ nhiệm lại Công chứng viên như sau:

  Thứ nhất, Người được miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 1 Điều 15 của Luật này được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi có đề nghị bổ nhiệm lại.

  Như vậy, người được miễn nhiệm công chứng viên theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác sẽ được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi có đề nghị bổ nhiệm lại.

  Thứ hai, người bị miễn nhiệm công chứng viên theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên quy định tại Điều 8 của Luật này và lý do miễn nhiệm không còn.

  Theo đó, Khoản 2 Điều 15 quy định 08 trường hợp Công chứng viên bị miễn nhiệm như sau:

  a) Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật này;

  b) Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  c) Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

  d) Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;

  đ) Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật này mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn;

  e) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

  g) Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

  h) Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật này tại thời điểm được bổ nhiệm.

  Như vậy, người bị miễn nhiệm công chứng viên do thuộc 08 trường hợp nêu trên khi không còn ly do miễn nhiệm và vẫn còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn công chứng viên thì sẽ được được xem xét bổ nhiệm lại công chứng viên.

  Tuy nhiên cần lưu ý rằng, người bị miễn nhiệm công chứng viên do bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do cố ý, bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc thì không được bổ nhiệm lại công chứng viên.

   
  1057 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #563800   29/11/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Mình bổ sung: Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên gồm:

   
  - Đơn đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định;
   
  - Phiếu lý lịch tư pháp;
   
  - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
   
  - Bản sao quyết định miễn nhiệm công chứng viên;
   
  - Bản sao các giấy tờ chứng minh lý do miễn nhiệm không còn, trừ trường hợp theo quy định.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #563815   29/11/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề các trường hợp được bổ nhiệm lại Công chứng viên nêu trên, thì không rõ sao người đang làm công chứng viên nêu muốn làm công việc khác cứ làm chứ sao phải miễn nhiệm vậy nhỉ? Công chứng viên yêu cầu phải liên tục hành nghề hay sao nhỉ? Mong được bạn giải đáp.

   
  Báo quản trị |