Các trường hợp cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra từ 15/06/2024

Chủ đề   RSS   
 • #611322 08/05/2024

  quynhnn18

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/02/2019
  Tổng số bài viết (62)
  Số điểm: 385
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Các trường hợp cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra từ 15/06/2024

  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 05/2024/TT-TTCP quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra. Theo đó, Thẻ thanh tra được cấp mới, cấp đổi trong những trường hợp nào?

  1. Hình thức, thời hạn cấp Thẻ thanh tra

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 05/2024/TT-TTCP thì có ba hình thức cấp Thẻ thanh tra đó là:

  + Cấp mới Thẻ thanh tra;

  + Cấp đổi Thẻ thanh tra;

  + Cấp lại Thẻ thanh tra

  Bên cạnh đó, thời gian để cấp Thẻ thanh tra được quy định là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét việc cấp Thẻ thanh tra.

  2. Các trường hợp cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra

  Thẻ Thanh tra được cấp mới, cấp đổi trong các trường hợp được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Thông tư 05/2024/TT-TTCP như sau:

  - Đối với cấp mới: Người đủ điều kiện lập hồ sơ để bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên lần đầu thì đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp Thẻ thanh tra (cấp mới Thẻ thanh tra).

  - Đối với cấp đổi: Thẻ thanh tra được cấp đổi khi thuộc một trong các trường hợp:

  + Thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch Thanh tra viên cao hơn;

  + Thẻ thanh tra đã hết thời hạn sử dụng;

  + Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của người được cấp Thẻ thanh tra.

  3. Hồ sơ và thủ tục cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra

  Hồ sơ cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra

  Khoản 4 Điều 8 Thông tư 05/2024/TT-TTCP quy định hồ sơ cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra gồm:

  + Công văn đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra;

  + Danh sách đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra;

  + Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên;

  + 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra cỡ 20 mm x 30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh;

  + Thẻ thanh tra cũ đã cắt góc (đối với trường hợp cấp đổi Thẻ thanh tra).

  Thủ tục cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra

  Trình tự, thủ tục cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra được quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 05/2024/TT-TTCP như sau:

  - Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có văn bản đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra gửi Chánh Thanh tra tỉnh. Chánh Thanh tra Công an tỉnh, Chánh Thanh tra các cơ quan thanh tra thuộc Bộ Quốc phòng có văn bản đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra gửi Chánh Thanh tra Bộ Công an, Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng.

  Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ có văn bản đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra gửi Chánh Thanh tra Bộ;

  - Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt nam, Chánh Thanh tra Cơ yếu xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp mới, cấp lại, cấp đổi Thẻ thanh tra.

  Đối với Thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý có văn bản đề nghị cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Tổng Thanh tra Chính phủ cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra của Thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ;

  - Căn cứ hồ sơ và văn bản đề nghị, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, ra quyết định cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra và chỉ đạo việc in, cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra.

  Trên đây là những quy định liên quan đến việc cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra được áp dụng từ 15/06/2024.

   
  26 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận