Các loại bản sao công chứng, chứng thực có giá trị không thời hạn

Chủ đề   RSS   
 • #566325 08/01/2021

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Các loại bản sao công chứng, chứng thực có giá trị không thời hạn

   

  Bản sao có giá trị không thời hạn

  Nhiều trường hợp thực tế khi làm việc với doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục hành chính, người tiếp nhận thường yêu cầu nộp bản sao có công chứng, chứng thực hoặc đưa bản chính để đối chiếu. Vậy có phải pháp luật quy định bắt buộc là như thế không?

  Theo quy định hiện nay:

   Khoản 1, 2 điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch:

  "... Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác..."

  Tại Luật Công chứng 2014 và các văn bản hướng dẫn không quy định thời hạn của bản sao được công chứng, chứng thực.

  Do vậy, bản sao được công chứng, chứng thực không bị hạn chế về thời hạn nên có thể hiểu bản sao y có giá trị pháp lý đến khi nào bản gốc bị thay đổi và không còn giá trị pháp lý.

  Trên thực tế để đảm bảo tính cập nhật, tính xác thực của các giấy tờ thông thường đối với những giấy tờ có thể có sự thay đổi như giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất… thường cơ quan tiếp nhận chỉ chấp nhận các giấy tờ đã được chứng thực trong vòng 3 - 6 tháng.

  Vì vậy, để thuận tiện cho người  bản sao được công chứng, chứng thực nên có quy định cụ thể và chia thành hai loại như sau:

  - Bản sao “vô hạn”: Bản sao được chứng thực từ (bảng điểm, bằng cử nhân, giấy phép lái xe…) có giá trị vô hạn, trừ trường hợp bản chính đã bị thu hồi, hủy bỏ.

  - Bản sao “hữu hạn”: Bản sao được chứng thực từ các loại giấy tờ có xác định thời hạn như Phiếu lý lịch tư pháp (6 tháng), Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (6 tháng)… thì bản sao chỉ có giá trị sử dụng trong thời hạn bản gốc còn hạn sử dụng. Tuy nhiên, giá trị chứng cứ của bản sao trong trường hợp này vẫn có bởi nó xác nhận các sự kiện pháp lý đã xảy ra trong quá khứ. Chẳng hạn, thời điểm đó công dân có số chứng minh nhân dân như trên bản sao, đương sự chưa kết hôn với ai…

  Đối với giấy tờ đã được công chứng thì căn cứ theo thời hạn hiệu lực của hợp đồng đó.

  Cần chú ý: Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết. 

   
  5984 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận