Các đối tượng áp dụng và không áp dụng Đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, VC

Chủ đề   RSS   
 • #545412 04/05/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Các đối tượng áp dụng và không áp dụng Đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, VC

  Là nội dung tại Quyết định 1659/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” do Thủ tướng ban hành.

  Theo đó, đối tượng áp dụng Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” (sau đây gọi là Đề án) gồm:

  - Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

  - Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

  - Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

  Không áp dụng đối với các đối tượng sau:

  - Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc ngành ngoại giao;

  - Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

  Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến hết năm 2030.

  Mục tiêu chung của đề án là:

  - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

  - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

  Nội dung đề án gồm các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể được quy định tại Quyết định 1659/QĐ-TTg

   

   
  3852 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588018   24/07/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (214)
  Số điểm: 1398
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Bài viết cho mình biết thêm thông tin quy định về các đối tượng áp dụng và không áp dụng đề án học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức. Biết được mục đích của quy định này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

   

   
  Báo quản trị |