Các chi phí tư vấn, quản lý dự án có được trích khấu hao vào tài sản cố định không?

Chủ đề   RSS   
 • #575094 31/08/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Các chi phí tư vấn, quản lý dự án có được trích khấu hao vào tài sản cố định không?

  Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC:

   

  "Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:

   

  1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:

  ...

  d) Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng:

   

  Nguyên giá TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác. Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì doanh nghiệp hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành."

   

  Theo đó, nguyên giá công trình xây dựng là giá quyết toán.

   

  Theo Thông tư 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (áp dụng tương tự đối với nguồn vốn ngoài nhà nước) thì:

   

  "Điều 6. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

   

  1. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác:

   

  a) Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư.

   

  b) Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác)."

   

  Chi phí quản lý, tư vấn nằm trong giá quyết toán, do đó, vẫn được đưa vào nguyên giá để khấu trừ.

   
  4071 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huynhthu95 vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601093   30/03/2023

  Khấu hao tài sản cố định là khoản khấu hao được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian sử dụng tài sản đó. Hiểu hơn về khấu hao tài sản cố định là có liên quan đến việc hao mòn tài sản, đó là sự giảm dần về giá trị/giá trị sử dụng do được sử dụng hay tham gia vào quá trình sản xuất có thể là do hao mòn từ tác động của tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ. Tuy nhiên, không phải khoản chi phí nào cũng được tính vào chi khí khấu hao tài sản cố định. Do đó, các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định để thực hiện trích khấu hao đúng tránh sai sót bị xử phạt về sau. 

   
  Báo quản trị |