Các bạn ơi cho mình hỏi, nhân viên trong công ty mình làm MST thu nhận cá nhân cần những giấy tờ gì ngoài tờ khai nhỉ.

Chủ đề   RSS   
 • #45383 19/03/2010

  meohen_bit

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/03/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Các bạn ơi cho mình hỏi, nhân viên trong công ty mình làm MST thu nhận cá nhân cần những giấy tờ gì ngoài tờ khai nhỉ.

  Các bạn ơi cho mình hỏi, Nhân viên trong công ty mình làm MST thu nhập cá nhân cần những giấy tờ gì ngoài tờ khai nhỉ? Có cần công chứng ko
   
  6231 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #55516   29/06/2010

  hainamlaw
  hainamlaw

  Sơ sinh

  Thái Bình, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Căn cứ vào TT85/2007/TT – BTC hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế, QĐ 2476/QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì hồ sơ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân gồm:

  • Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh (trừ các đơn vị trực thuộc):
   • Tờ khai đăng ký thuế và các bảng kê kèm theo (nếu có);
   • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) hoặc Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao);
   • Quyết đinh thành lập (bản sao), nếu có.
  • Đối với các đơn vị trực thuộc:
   • Tờ khai đang ký thuế và các bản kê kèm theo (nếu có);
   • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh (bản sao có công chứng) hoặc giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bản sao).
  • Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh:
   • Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo bản kê cửa hàng, của hiệu khác địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc khác tỉnh với cơ sở chính (nếu có);
   • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).
  • Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam:
   • Tờ khai đăng ký thuế kèm theo bản kê nhà thầu phụ (nếu có);
   • Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
  • Hồ sơ đăng ký mã số thuế đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam gồm:
   • Tờ khai đăng ký thuế kèm theo bản kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà bên Việt Nam nộp hộ thuế;
   • Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản trích lục tiếng Việt).
  • Đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp thuế thông qua bên Việt Nam:
   • Tờ khai đăng ký thuế;
   • Hợp đồng ký với bên Việt Nam (bản trích lục tiếng Việt).
  • Đối với cá nhân nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao gồm:
   • Tờ khai đăng ký thuế;
   • Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với người nước ngoài (bản sao);
   • 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của người đăng ký thuế (01 dán vào tờ khai đăng ký thuế, 01 dán vào thẻ mã số thuế).
  • Đối với các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (có hoàn thuế giá trị gia tăng):
   • Tờ khai đăng ký thuế.
  • Đối với các tổ chức được uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; các chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA:
   • Tờ khai đăng ký thuế.
   
  Báo quản trị |