Các Ban HĐND huyện có phải đơn vị cấu thành không?

Chủ đề   RSS   
 • #607419 11/12/2023

  Các Ban HĐND huyện có phải đơn vị cấu thành không?

  Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện: Biên chế bao gồm cả Trưởng các Ban chuyên trách HĐND huyện như vậy các Ban HĐND có phải đơn vị cấu thành không?

   
  188 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn UBNDBATXAT vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận