Cá nhân có được đồng thời chi Chiến sỹ thi đua cơ sở, cấp tỉnh, và bằng khen của UBND tỉnh?

Chủ đề   RSS   
 • #569333 25/03/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Cá nhân có được đồng thời chi Chiến sỹ thi đua cơ sở, cấp tỉnh, và bằng khen của UBND tỉnh?

  Hiện Luật Thi đua khen thưởng 2003 và các luật sửa đổi cũng như tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng không có quy định hạn chế một cá nhân được nhận nhiều danh hiệu thi đua. Nếu như cá nhân đó đáp ứng được đồng thời các tiêu chuẩn của danh hiệu thì đua thì sẽ được nhận các danh hiệu.

  Về việc chi tiền thưởng khi mà nhận được nhiều danh hiệu thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 66 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng:

  "Điều 66. Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng

  ...

  2. Cá nhân, tập thể được khen thưởng ngoài việc được công nhận các danh hiệu thi đua, Cờ Thi đua, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen kèm theo hiện vật khen thưởng; còn được thưởng tiền hoặc hiện vật có giá trị tương đương quy định tại các Điều 69, 70, 71, 72, 73 và Điều 74 của Nghị định này theo nguyên tắc:

  a) Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng cao hơn;

  b) Trong cùng một hình thức, cùng một mức khen, mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân;

  c) Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, một đối tượng nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua kèm theo các mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất;

  d) Trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, thời gian để đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua;

  đ) Trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng."

  Như vậy:

  • Cùng một thời điểm với cùng một thành tích, cá nhân nếu đạt nhiều danh hiệu thi đua với mức tiền thưởng khác nhau thì nhận mức tiền thưởng cao nhất.
  • Cùng thời điểm, cá nhân vừa đạt danh hiệu thi đua vừa đạt hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng.

   

   
  742 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận