Bồi thường khi vi phạm kỷ luật

Chủ đề   RSS   
 • #600185 16/03/2023

  Bồi thường khi vi phạm kỷ luật

  Vi phạm kỷ luật trong bồi thường trách nhiệm do lỗi cố tình phải bồi thường 100% mức thiệt hại tại thời điểm gây ra

  Căn cứ Điều 361 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  “Điều 361. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

  1. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

  2. Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.

  3. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.”

  Đồng thời, Điều 589 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  “Điều 589. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

  Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

  1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

  2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

  3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

  4. Thiệt hại khác do luật quy định.”

  Bên cạnh đó, Điều 13 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  “Điều 13. Bồi thường thiệt hại

  Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.”

  Như vậy, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác thì cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự (ở đây là quyền về tài sản) bị xâm phạm thì được bồi thường toàn bộ thiệt hại.

  Mặt khác, Điều 117 Bộ luật lao động 2019 quy định:

  “Điều 117. Kỷ luật lao động

  Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.”

  Đồng thời, Điều 129 Bộ luật lao động 2019 quy định:

  “Điều 129. Bồi thường thiệt hại

  1. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

  Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.

  2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.”

  Bên cạnh đó, Điều 130 Bộ luật lao động 2019 quy định:

  “Điều 130. Xử lý bồi thường thiệt hại

  1. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

  2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại.”

  Như vậy, trách nhiệm vật chất trong quan hệ lao động là loại trách nhiệm pháp lý do người sử dụng lao động áp dụng với người lao động bằng cách bắt buộc người lao động phải bồi thường những thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm kỷ luật lao động hoặc vi phạm hợp đồng trách nhiệm gây ra. Trách nhiệm vật chất chỉ phát sinh khi hành vi vi phạm làm thiệt hại đến tài sản của người sử dụng lao động và tài sản bị thiệt hại phải thuộc quyền quản lý, sử dụng, bảo quản, lưu trữ hoặc chế biến của người lao động. Ngoài ra, mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động mà người sử dụng lao động xem xét, quyết định mức bồi thường.

   
  626 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601516   31/03/2023

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (392)
  Số điểm: 3025
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 50 lần


  Bồi thường khi vi phạm kỷ luật

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết hay này nhé. Theo quy định pháp luật thì khi vi phạm kỷ luật trong bồi thường trách nhiệm do lỗi cố tình thì phải bồi thường 100% mức thiệt hại tại thời điểm gây ra. Qua bài viết này giúp nhiều bạn hiểu hơn về bồi thường khi vi phạm kỷ luật.

   
   
  Báo quản trị |