Bộ Y tế phân công nhiệm vụ đối với Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương

Chủ đề   RSS   
 • #602443 11/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2024)
  Số điểm: 66010
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1721 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Y tế phân công nhiệm vụ đối với Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương

  Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023 được Bộ Y tế ban hành ngày 10/5/2023 về phân công địa bàn khám giám định và giao nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thường trực hội đồng giám định y khoa cấp trung ương.
   
  Theo đó, Bộ Y tế giao nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương thực hiện như sau:
   
  bo-y-te-phan-cong-nhiem-vu-doi-voi-hoi-dong-giam-dinh-y-khoa-cap-trung-uong
   
  (1) 03 Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương
   
  Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương là đơn vị có chức năng chuyên trách về giám định y khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định bao gồm:
   
  - Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương I;
   
  - Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương II;
   
  - Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương III.
   
  (2) Nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương I
   
  Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 01/2023/TT-BYT quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
   
  Thực hiện chỉ đạo tuyến, kiểm tra, giám sát, đào tạo, đào tạo liên tục, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa trong toàn quốc; nghiên cứu khoa học, tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng chính sách pháp luật và quy chế chuyên môn trong lĩnh vực giám định y khoa.
   
  Bên cạnh đó, hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám định y khoa của các cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa và các đơn vị trong toàn quốc gửi để báo cáo Bộ Y tế.
   
  Cuối cùng là thực hiện nhiệm vụ khác do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai giao.
   
  (3) Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương II
   
  Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương II thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023.
   
  Phối hợp thực hiện chỉ đạo tuyến, kiểm tra, giám sát, đào tạo, đào tạo liên tục, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa tại các tỉnh, thành phố theo phân công, tham gia nghiên cứu khoa học, tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng chính sách pháp luật và quy chế chuyên môn trong lĩnh vực giám định y khoa.
   
  Hằng năm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám định y khoa tại các tỉnh, thành phố theo phân công tại khoản 2 Điều 1 gửi về cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương I để tổng hợp theo quy định;
   
  Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng giao.
   
  (4) Nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương III
   
  Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương III thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 2 Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023.
   
  Phối hợp thực hiện chỉ đạo tuyến, kiểm tra, giám sát, đào tạo, đào tạo liên tục, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ giám định y khoa tại các tỉnh, thành phố theo phân công tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023.
   
  Tham gia nghiên cứu khoa học, tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng chính sách pháp luật và quy chế chuyên môn trong lĩnh vực giám định y khoa.
   
  Hằng năm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạt động giám định y khoa tại các tỉnh, thành phố theo phân công tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023 gửi về cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương I để tổng hợp theo quy định.
   
  Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa Trung ương III  thực hiện nhiệm vụ khác do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy giao.
   
  Xem thêm Quyết định 2112/QĐ-BYT năm 2023 có hiệu lực từ ngày 10/5/2023.
   
  153 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận