Bộ Y tế hướng dẫn: Những ai cần sử dụng Bluezone, sử dụng ở đâu, trong trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #571983 01/06/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Bộ Y tế hướng dẫn: Những ai cần sử dụng Bluezone, sử dụng ở đâu, trong trường hợp nào?

  Sử dụng Bluezone ở đâu, trong trường hợp nào?

  Sử dụng Bluezone ở đâu, trong trường hợp nào? - Minh họa

  Ngày 29/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2666/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Văn bản này quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

  Cụ thể, nội dung hướng dẫn của Bộ như sau:

  1. Đối với người dân

  - Người dân có điện thoại thông minh cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để thực hiện khai báo y tế điện tử và sinh mã QR. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone) và bật chế độ Bluetooth.

  - Người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế (VHD) và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần.

  - Sử dụng mã QR được in ra hoặc đã lưu trong điện thoại để thực hiện khai báo y tế và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình.

  - Khi đến các địa điểm cần khai báo y tế, đưa mã QR cho nhân viên kiểm soát thực hiện quét hoặc dùng điện thoại để tự quét mã QR tại điểm đó.

  1.1. Khai báo y tế lần đầu

  - Người dân thực hiện khai báo y tế điện tử lần đầu tại một trong những ứng dụng khai báo y tế. Sau khai báo, nhận mã QR của hệ thống tạo ra (có thể in ra, hoặc lưu trong điện thoại) phục vụ dùng khai báo y tế về sau.

  - Khi cần cập nhật khai báo y tế, người dân có thể khai báo/cập nhật thông tin trên web hoặc trên các ứng dụng di động.

  Thông tin khai báo bao gồm:

  - Thông tin chung: Họ và tên; Số điện thoại; Số hộ chiếu/CMND/CCCD/Mã thẻ BHYT; Năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Địa chỉ: tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã, Số nhà, phố, tổ dân phố/thôn/đội.

  - Thông tin triệu chứng: Trong vòng 21 ngày qua, Anh/Chị có thấy xuất hiện ít nhất 1 trong các dấu hiệu: sốt/ ho/ khó thở/ viêm phổi/ đau họng/ mệt mỏi không?

  - Thông tin dịch tễ: (1) Trong vòng 21 ngày qua, Anh/Chị đã đến tỉnh/thành phố, quốc gia/vùng lãnh thổ nào (Có thể đi qua nhiều nơi)? (2) Trong vòng 21 ngày qua, Anh/Chị có tiếp xúc với: Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19/ Người từ nước có bệnh COVID-19 / Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở, Viêm phổi).

  1.2. Khai báo cập nhật thông tin về triệu chứng hay thông tin dịch tễ

  - Người dân khai báo trên web hoặc trên các ứng dụng di động.

  - Thực hiện khai báo y tế/cập nhật khai báo khi có triệu chứng, yếu tố dịch tễ hoặc theo yêu cầu của chính quyền các cấp.

  Thông tin khai báo bao gồm:

  - Thông tin triệu chứng: Trong vòng 21 ngày qua, Anh/Chị có thấy xuất hiện ít nhất 1 trong các dấu hiệu: sốt/ ho/ khó thở/ viêm phổi/ đau họng/ mệt mỏi không?

  - Thông tin dịch tễ: (1) Trong vòng 21 ngày qua, Anh/Chị đã đến tỉnh/thành phố, quốc gia/vùng lãnh thổ nào (Có thể đi qua nhiều nơi)? (2) Trong vòng 21 ngày qua, Anh/Chị có tiếp xúc với: Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19/ Người từ nước có bệnh COVID-19 / Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở, Viêm phổi).

  2. Tại các cơ sở khám chữa bệnh

  2.1. Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh

  - Chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin người ra vào, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

  - Bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các bàn máy tính, kiosk (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên y tế (có điện thoại thông minh) kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ.

  - Tổ chức phân luồng khu vực khai báo y tế:

  Luồng màu xanh: Đối với người dân không có các triệu chứng (sốt/ho/khó thở...) hoặc yếu tố dịch tễ (đi về từ vùng dịch/tiếp xúc với người mắc bệnh...).

  + Luồng màu đỏ: Đối với người dân có các triệu chứng (sốt/ho/khó thở...) hoặc yếu tố dịch tễ (đi về từ vùng dịch/tiếp xúc với người mắc bệnh...).

  - Tại các khoa phòng, tòa nhà: trang bị máy đọc mã QR (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên y tế kiểm soát người ra vào.

  2.2. Nhân viên y tế kiểm soát, hỗ trợ khai báo y tế

  - Có điện thoại thông minh và phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần.

  - Thực hiện quét mã QR (trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT hoặc sinh ra bởi hệ thống phần mềm) của Người bệnh/Người nhà/Khách tới làm việc...

  - Thực hiện sàng lọc, phân luồng đối với người có triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ.

  - Hướng dẫn, hỗ trợ Người bệnh/Người nhà/Khách tới làm việc...khai báo y tế tại các bàn khai báo hoặc kiosk.

  2.3. Người bệnh/Người nhà/Khách tới làm việc...

  - Đối với người không có các triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ cần khai báo: Di chuyển qua luồng màu xanh:

  + Đưa mã QR (trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT hoặc sinh ra bởi hệ thống phần mềm) qua máy quét/cho cán bộ kiểm soát quét;

  + Hoặc cung cấp số điện thoại cho cán bộ kiểm soát nhập vào.

  - Đối với người có các triệu chứng hoặc yếu tố dịch tễ cần khai báo: Di chuyển qua luồng màu đỏ:

  + Đưa mã QR (trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT hoặc sinh ra bởi hệ thống phần mềm) qua máy quét/cho cán bộ kiểm soát quét;

  + Khai báo thông tin triệu chứng/hoặc dịch tễ.

  3. Tại các cảng hàng không

  3.1. Người đứng đầu cảng hàng không

  - Chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin người ra vào các tòa nhà khu vực cảng, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

  - Bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các bàn máy tính, kiosk (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên kiểm soát (có điện thoại thông minh) người ra vào tại các vị trí ra vào, các tòa nhà.

  3.2. Nhân viên cảng hàng không (kiểm soát người ra vào các tòa nhà thuộc cảng)

  - Có điện thoại thông minh và phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần.

  - Thực hiện quét mã QR (trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT hoặc sinh ra bởi hệ thống phần mềm) của người ra vào.

  3.3. Người đứng đầu các hãng hàng không

  - Chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin hành khách đi máy bay, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

  - Bố trí nhân viên kiểm soát hành khách lên máy bay.

  3.4. Nhân viên hãng hàng không (kiểm soát hành khách bay)

  - Có điện thoại thông minh và phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần.

  - Thực hiện quét mã QR (trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT hoặc sinh ra bởi hệ thống phần mềm) của hành khách. (Nhập số hiệu chuyến bay trước khi quét).

  4. Trên các phương tiện giao thông công cộng

  4.1. Chủ phương tiện

  - Chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin hành khách đi trên phương tiện, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

  - Bố trí nhân viên (có điện thoại thông minh) kiểm soát hành khách đi trên phương tiện.

  4.2. Người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện công cộng

  - Có điện thoại thông minh và phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần.

  - Thực hiện quét mã QR (trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT hoặc sinh ra bởi hệ thống phần mềm) của hành khách đi trên phương tiện.

  5. Tại các địa điểm khác

  5.1. Người đứng đầu các địa điểm

  - Chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin người ra vào, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết.

  - Bố trí khu vực khai báo y tế, trang bị các bàn máy tính, kiosk, máy quét mã QR (tùy theo điều kiện cụ thể) và bố trí nhân viên kiểm soát (có điện thoại thông minh) người ra vào tại các vị trí ra, vào các tòa nhà.

  5.2. Nhân viên kiểm soát

  - Có điện thoại thông minh và phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần.

  - Thực hiện quét mã QR (trên thẻ BHYT/bản sao thẻ BHYT hoặc sinh ra bởi hệ thống phần mềm) của người ra vào hoặc yêu cầu và kiểm soát được người ra, vào tự quét mã QR của địa điểm.

  Quyết định 2666/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành ngay, tức từ ngày 31/5/2021.

   
  4412 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  doanthaihung@gmail.com (09/06/2021) ThanhLongLS (01/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #572169   09/06/2021

   

  vankhanhnhu viết:

   

  Ngày 29/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2606/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Văn bản này quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

   

   

  Link quyết định 2606?QĐ-BYT bấm vào lại ra 2606/QĐ-TLĐ kìa bạn ơi. Trong thuvienphapluat.vn có 2666/QĐ-BYT mà.

  Cập nhật bởi doanthaihung@gmail.com ngày 09/06/2021 04:30:43 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn doanthaihung@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/06/2021)
 • #572171   09/06/2021

  vankhanhnhu
  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  doanthaihung@gmail.com viết:

  Link quyết định 2606?QĐ-BYT bấm vào lại ra 2606/QĐ-TLĐ kìa bạn ơi.

  Dạ cảm ơn anh ạ <3

   
  Báo quản trị |  
 • #572177   09/06/2021

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14963)
  Số điểm: 99995
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5365 lần
  SMod

  Bài viết về quyết định của BYT, nhưng lại có khuyến mãi thêm phần quy định về thu hồi đất là sao vậy ta ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  doanthaihung@gmail.com (09/06/2021)
 • #573619   14/07/2021

  Theo bản thân của mình thì tất cả những người có sử dụng điện thoại thông minh  đều nên cài đặt Bluezone, vì chỉ một hành động nhỏ như là cài đặt Bluezone thì việc theo dõi tình trạng dịch tễ sẽ diễn ra một cách dễ dàng hơn cho cơ quan chức năng. Và việc cài Bluezone sẽ giúp mọi người biết được tình trạng bản thân sớm nhất.

   
  Báo quản trị |