Bộ Y tế công bố giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu của nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #601872 17/04/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2131)
  Số điểm: 74632
  Cảm ơn: 59
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ Y tế công bố giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu của nhà nước

  Ngày 14/4/2023, Bô Y tế ban hành Công văn 2167/BYT-KH-TC về việc cung cấp giá dịch vụ KBCB của nhà nước.

  Thực hiện theo Thông báo 280/TB-VPCP, cụ thể giao Bộ Y tế rà soát hoàn thiện quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, chuẩn bị các điều kiện cho phép, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời điểm điều hành phù hợp.

  Theo đó, Bộ Y tế đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Thông tư Hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước cung cấp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Thông tư.

  Ban hành kèm theo Dự thảo Thông tư là khung giá của dịch vụ KBCB theo yêu cầu. 

  Để có cơ sở đề xuất khung giá này, Bộ Y tế đề nghị: Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ/Ngành cung cấp mức giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu tại đơn vị, địa phương. 

  Lưu ý:

  - Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế có thực hiện dịch vụ KBCB theo yêu cầu cung cấp giá dịch vụ theo yêu cầu của đơn vị.

  - Các cơ sở y tế cung cấp giá dịch vụ theo yêu cầu tại đơn vị theo danh mục dịch vụ tại Thông tư 14/2019/TT-BYT, không thay đổi thứ tự theo bản excel đính kèm (lưu ý cung cấp mức giá tính đủ các yếu tố chi phí đơn vị thu của người bệnh, không cung cấp mức giá là phần thu tăng thêm so với mức giá tại Thông tư 14/2019/TT-BYT).

  - Trường hợp đơn vị có thực hiện các dịch vụ kỹ thuật khác (không có trong quy định của Thông tư 14/2019/TT-BYT và các quyết định tương đương); đề nghị cung cấp mức giá của dịch vụ tại Phụ lục riêng, không chèn thêm dòng trong file excel gửi kèm.

  Xem và tải Bảng cung cấp thông tin về giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo yêu cầu.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/04/17/bang-cung-cap-thong-tin-gia-kbcb.docx

  Xem chi tiết tại Công văn 2167/BYT-KH-TC ban hành ngày 14/4/2023.

  Xem Dự thảo Thông tư tại đây

   
  1230 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  danusa (08/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận