Bộ Tư pháp thông báo tuyển công chức năm 2018

Chủ đề   RSS   
 • #488769 04/04/2018

  HuyenVuLS
  Top 150
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (575)
  Số điểm: 30508
  Cảm ơn: 107
  Được cảm ơn 800 lần
  SMod

  Bộ Tư pháp thông báo tuyển công chức năm 2018

  >>> VKSNDTC thông báo tuyển công chức năm 2018

  Bộ Tư pháp vừa có Thông báo tuyển dụng công chức năm 2018 với 29 chỉ tiêu như sau:

  STT Đơn vị Số biên chế cần tuyển Vị trí việc làm 
  cần tuyển
  Ngạch 
  công chức
  I. CÁC VỊ TRÍ YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN LUẬT
  1 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 01 Quản lý phổ biến, giáo dục pháp luật Chuyên viên
  2 Vụ Pháp luật hình sự - hành chính 01 Xây dựng pháp luật hình sự Chuyên viên
  01 Xây dựng pháp luật hành chính Chuyên viên
  01 Xây dựng pháp luật về tổ chức Chuyên viên
  3 Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế 01 Chuyên viên xây dựng pháp luật
  dân sự
  Chuyên viên
  01 Chuyên viên xây dựng pháp luật về kinh tế Chuyên viên
  4 Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 01 Quản lý lĩnh vực chứng thực Chuyên viên
  01 Quản lý lĩnh vực quốc tịch Chuyên viên
  5 Cục Trợ giúp pháp lý 01 Quản lý nghiệp vụ trợ giúp pháp lý Chuyên viên
  6 Văn phòng Bộ 02 Tổng hợp Chuyên viên
  7 Cục Công tác phía Nam 01 Theo dõi công tác thi hành án Chuyên viên
  01 Theo dõi hành chính tư pháp - bổ trợ
   tư pháp
  Chuyên viên
  02 Theo dõi công tác tư pháp khác Chuyên viên
  8 Thanh tra Bộ 01 Thanh tra Chuyên viên
  9 Cục Bổ trợ tư pháp 01 Quản lý trọng tài thương mại và hòa giải thương mại Chuyên viên
  01 Quản lý luật sư, tư vấn pháp luật Chuyên viên
  10 Vụ Pháp luật quốc tế 01 Xây dựng pháp luật đầu từ và thương mại quốc tế Chuyên viên
  Tổng I 19    
  II. CÁC VỊ TRÍ KHÁC
  1 Vụ Hợp tác quốc tế 01 Phiên dịch Chuyên viên
  02 Hợp tác quốc tế về pháp luật Chuyên viên
  2 Vụ Tổ
  chức cán bộ
  01 Quản lý nhân sự và đội ngũ công chức, viên chức Chuyên viên
  3 Vụ Thi đua - Khen thưởng 01 Hành chính -
  Tổng hợp
  Chuyên viên
  4 Cục Kế hoạch - Tài chính 02 Chuyên viên
  tài chính
  Chuyên viên
  5 Thanh tra Bộ 01 Kế toán Kế toán viên
  6 Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 01 Kế toán
  (kiêm văn thư)
  Kế toán viên
  7 Cục Công tác phía Nam 01 Văn thư Cán sự
    Tổng II 10    
  Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ vào 01 vị trí việc làm cần tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ tại Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Hội đồng tuyển dụng và Bộ trưởng xem xét, phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi. 
           
  Thời gian nhận hồ sơ: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 05/4-05/5/2018.
   
  Xem thêm chi tiết tại file đính kèm sau đây:
  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 06/04/2018 08:03:23 SA
   
  9942 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận