Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế kể từ ngày 30/10/2022

Chủ đề   RSS   
 • #593524 31/10/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế kể từ ngày 30/10/2022

  Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/10/2022) sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế như sau:

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

  ...

  2. Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 như sau:

  “e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.”

  Như vậy, kể từ ngày 30/10/2022, các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế bao gồm:

  - Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế;

  - Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế 2019 trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản;

  - Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng;

  - Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP;

  - Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019;

  - Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

   
  281 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594454   28/11/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3569
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Bổ sung trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế kể từ ngày 30/10/2022

  Cám ơn thông tin chia sẻ của tác. Như vậy dựa theo quy định mới tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP kể từ ngày 30/10/2022, ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì cá nhân, tổ chức trả thu nhập cho người khác mà thu nhập của người nhận không đến mức khấu trừ thuế thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế.

   
  Báo quản trị |