Bổ nhiệm lại đối với công chức

Chủ đề   RSS   
 • #576865 03/11/2021

  Bổ nhiệm lại đối với công chức

  Trường hợp bổ nhiệm lần đầu là 01/01/2019, thời hạn là 05 năm, đến ngày 01/01/2020 chuyển sang phòng khác giữ chức vụ tương đương thì thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 01/01/2019 hay 01/01/2020? Căn cứ vào quy định nào?

   
  199 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn cucthue.tni vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/11/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận