Bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #514453 27/02/2019

  baotran4298

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2017
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  Bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên

  Công ty TNHH mới thành lập muốn bầu chủ tịch hội đồng thành viên.

  Theo điều lệ công ty quy định hình thức bầu là lấy ý kiến bằng văn bản nhưng không quy định ai là người có thẩm quyền lấy ý kiến.
  Thế nên theo Luật Doanh nghiệp người có thẩm quyền lấy ý kiến là chủ tịch hội đồng thành viên. Vậy bây giờ phải giải quyết như thế nào khi mình chưa có chủ tịch hội đồng thành viên?
  Cập nhật bởi baotran4298 ngày 27/02/2019 01:24:40 CH

  To err is human !!

   
  12287 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514473   27/02/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.
   
  Hội đồng thành viên có quyền: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty
   
  Tại Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng có quy định rõ: 
   
  Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.
   
  Như vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ do Hội đồng thành viên bầu ra, cơ quan này sẽ gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Đối với công ty TNHH hai thành viên mới thành lập thì thủ tục cũng sẽ thực hiện như vậy.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anthuylaw vì bài viết hữu ích
  baotran4298 (01/03/2019)
 • #514878   01/03/2019

  baotran4298
  baotran4298

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2017
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


  anthuylaw viết:

  Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.
   
  Hội đồng thành viên có quyền: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty
   
  Tại Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014 cũng có quy định rõ: 
   
  Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.
   
  Như vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên sẽ do Hội đồng thành viên bầu ra, cơ quan này sẽ gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Đối với công ty TNHH hai thành viên mới thành lập thì thủ tục cũng sẽ thực hiện như vậy.

  Vậy khi bầu thì ai sẽ là người ký quyết định bổ nhiệm này.

  Trong điều lệ quy định là việc bầu chủ tịch hội đồng thành viên sẽ tiến hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì không thể họp hội đồng thành viên để bầu được. Vậy cuối cùng ai sẽ là người có thẩm quyền lấy ý kiến bằng văn bản đây, trong khi điều lê không quy định về người lấy còn luật doanh nghiêp thì quy định người lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên phải là chủ tịch hội đồng thành viên? :((

  To err is human !!

   
  Báo quản trị |  
 • #514490   27/02/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Cho mình hỏi thêm, trường hợp công ty TNHH nhiều thành viên, thì chủ sở hữu công ty gồm nhiều thành viên. Như vậy bầu chủ tịch HĐTV mà người này là thành viên góp vốn của công ty như vậy thì không cần Quyết định bổ nhiệm phải không? Việc này căn cứ ở điều nào? Còn về việc bầu và bổ nhiệm GĐ thì sao ạ? có cần quyết định hay không?

   
  Báo quản trị |  
 • #514879   01/03/2019

  baotran4298
  baotran4298

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2017
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 2 lần


   

  thuylinh2311 viết:

   

  Cho mình hỏi thêm, trường hợp công ty TNHH nhiều thành viên, thì chủ sở hữu công ty gồm nhiều thành viên. Như vậy bầu chủ tịch HĐTV mà người này là thành viên góp vốn của công ty như vậy thì không cần Quyết định bổ nhiệm phải không? Việc này căn cứ ở điều nào? Còn về việc bầu và bổ nhiệm GĐ thì sao ạ? có cần quyết định hay không?

   

   

  Nếu điều lệ công ty không quy định khác thì việc bầu chủ tịch HĐTV và Giám đốc đều phải được thông qua bởi hội đồng thành viên và đều phải có quyết định được ký bởi chủ tịch HĐTV nha bạn. Bạn có thể tham khảo điều 56 Luật doanh nghiệp.

  To err is human !!

   
  Báo quản trị |