Bộ luật hình sự mới nhất bãi bỏ các tội sau đây

Chủ đề   RSS   
 • #464020 09/08/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4224 lần


  Bộ luật hình sự mới nhất bãi bỏ các tội sau đây

  Chào các bạn, trong quá trình nghiên cứu về Sự khác biệt giữa Bộ luật hình sự 1999 và Bộ luật hình sự 2015, mình nhận thấy các tội sau đây tại Bộ luật hình sự 1999 đã được bãi bỏ (vì nhiều yếu tố, ví dụ đã bổ sung phần hành vi vào các tội sẵn có trước đó…), do vậy, sau đây xin phép chia sẻ với các bạn, mong nhận được góp ý từ các bạn:

  1. Tội hoạt động phỉ (Điều 83)

  Điều 83. Tội hoạt động phỉ

  Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà hoạt động vũ trang ở vùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác, giết người, cướp phá tài sản, thì bị phạt như sau:

  1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;

  2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

  Bên cạnh đó, cũng nói thêm về tội bạo loạn tại Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng đã bổ sung hành vi cướp phá tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân.

  2. Tội tảo hôn (một phần nội dung của Điều 148)

  Điều 148. Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn

  Người nào có một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

  a) Tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn;

  b) Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt quan hệ đó.

  3. Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật (Điều 149)

  Điều 149. Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật

  1. Người nào có trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn biết rõ là người xin đăng ký không đủ điều kiện kết hôn mà vẫn đăng ký cho người đó, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

  2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

  4. Tội kinh doanh trái phép (Điều 159)

  Điều 159. Tội kinh doanh trái phép

  1.  Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm:

  a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm;

  b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng.

  2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm:

  a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

  b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;

  c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

  d) Thu lợi bất chính lớn.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng.

  5. Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước  về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165)

  Điều 165. Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước  về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

  1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm  đến năm  năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

  a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;

  b) Có tổ chức;

  c)  Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

  d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

  3. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

  4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ  một  năm đến năm năm.

  6. Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế (Điều 167)

  Điều 167. Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế

  1. Người nào vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sự thật gây hậu quả nghiêm trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của Nhà nước hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

   2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  7. Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Điều 170)

  Điều 170. Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

  1.  Người nào có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo hộ mà vi phạm quy định của pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm.

  2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

  a)  Có tổ chức;

  b) Phạm tội nhiều lần;

  c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

  3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.

  8. Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng (Điều 178)

  Điều 178. Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng

  1. Người nào có trách nhiệm mà dùng quỹ  dự trữ bổ sung vốn điều lệ chia lợi tức cổ phần gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật,  xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

  2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến  bảy năm.

  3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

  9. Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính  (Điều 269)

  Điều 269. Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính  

  Người nào cố ý không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính mặc dù đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt tù từ sáu  tháng đến  ba năm.

  10. Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên (Điều 319)

  Điều 319. Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên

  1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc hành hung người chỉ huy hay cấp trên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến  ba năm.

  2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến  bảy năm.

  11.  Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới (Điều 320)

  Điều 320. Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới

  1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba  năm.

  2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ  hai năm đến  bảy năm.

  Xem thêm:

  - Văn bản hợp nhất Bộ luật hình sự mới nhất 

  - Tập hợp văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự mới nhất 

  - Danh sách các tội bắt buộc Luật sư phải tố giác thân chủ của mình 

  - Bãi bỏ hình phạt tử hình đối với 9 tội sau đây

   
  18237 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  VUALU (07/03/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #464049   09/08/2017

  minhlong3110
  minhlong3110
  Top 500
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2014
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 4125
  Cảm ơn: 84
  Được cảm ơn 152 lần


  Với tội kinh doanh trái phép được quy định tại điều 159 Bộ luật hình sự hiện hành thì chúng ta thấy rằng Hiến pháp 2013 đã thể hiện rõ tư tưởng tôn trọng và đảm bảo quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc người dân, doanh nghiệp được đầu tư, kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Luật đầu tư (sửa đổi) Luật doanh nghiệp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2014 đã thể hiện rõ tư tưởng này. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký kinh doanh rồi tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh mà không còn phải xin phép, ghi vào giấy phép ngành nghề, lĩnh vực cụ thể như trước đây. Hơn nữa, những lĩnh vực cấm kinh doanh thì đã được quy định tại một số điều luật cụ thể của Bộ luật hình sự (buôn bán, vận chuyển hàng cấm; sản xuất, buôn bán, vận chuyển ma túy, chất hướng thần; buôn bán người...)”. Như vậy, điều luật quy định về tội kinh doanh trái phép không còn phù hợp với sự thay đổi và phát triển của xã hội hiện nay.

  Người đang làm, trời đang nhìn, pháp luật đang điều chỉnh

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhlong3110 vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (11/08/2017)
 • #464053   09/08/2017

  Bộ luật hình sự 2015

  thảo luận một chút về những điểm mới trong Bộ luật hình sự 2015, thấy việc bỏ "Điều 320. Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới" là có hợp lý k mọi người :O

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn duckbkhongcogikho vì bài viết hữu ích
  trang_u (09/08/2017) nguyenanh1292 (11/08/2017)
 • #464058   09/08/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1691 lần


  duckbkhongcogikho viết:

  thảo luận một chút về những điểm mới trong Bộ luật hình sự 2015, thấy việc bỏ "Điều 320. Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới" là có hợp lý k mọi người :O

  Chào bạn duckbkhongcogikho, theo mình, trong trường hợp đó sẽ xem xét đến tội làm nhục người khác (Điều 155) và tội dùng nhục hình người khác (Điều 373)

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (11/08/2017)
 • #464065   09/08/2017

  vuongquocls
  vuongquocls

  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 4 lần


  Hỏi

  Các bác cho e hỏi? Tội vu khống ko có hả các bác? Nếu vậy xử lý kiểu j ạ
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vuongquocls vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (11/08/2017)
 • #464251   11/08/2017

  Bỏ Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước  về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thì cán bộ tha hồ lộng hành và làm trái đây!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pouyuenvietnam vì bài viết hữu ích
  nguyenanh1292 (11/08/2017)
 • #464263   11/08/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4224 lần


  vuongquocls viết:
  Các bác cho e hỏi? Tội vu khống ko có hả các bác? Nếu vậy xử lý kiểu j ạ

  Chào bạn vuongquocls, tội vu khống không nằm trong danh mục các tội bị bãi bỏ, có nghĩa là nó vẫn tồn tại tại bộ luật hình sự nhé! 

   
  Báo quản trị |  
 • #464265   11/08/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4224 lần


  pouyuenvietnam viết:

  Bỏ Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước  về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thì cán bộ tha hồ lộng hành và làm trái đây!

  Chào bạn pouyuenvietnam, thực ra, tội này bị bãi bỏ, nhưng mà có tội mới dường như thay thế nó:

  Điều 219. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí

  1. Người nào được giao quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lãng phí từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm:

  a) Vì vụ lợi;

  b) Có tổ chức;

  c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;

  d) Gây thất thoát, lãng phí từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

  3. Phạm tội gây thất thoát, lãng phí 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

  4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  huuquang7797 (19/11/2017)
 • #464372   14/08/2017

  Cảm ơn bạn, cơ bản 2 điều kia còn chung chung nên nếu áp dụng thì có lẽ phải có hậu quả mới dùng được

   

   
  Báo quản trị |