Bộ LĐTBXH công bố thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

Chủ đề   RSS   
 • #603672 30/06/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70755
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1513 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ LĐTBXH công bố thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

  Ngày 12/5/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Theo đó, quy định thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công và sửa đổi bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công như sau:

  Có 02 cách thực hiện những thủ tục trên, bao gồm:

  - Thông qua dịch vụ bưu chính công ích 

  - Trực tiếp

  Thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

  (1) Trình tự thực hiện

  Bước 1: Người có công; thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; thân nhân của người có công đã từ trần làm đơn đề nghị theo Mẫu số 26 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ của người có công kèm bản sao có chứng thực từ các giấy tờ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 130 Nghị định 131/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ).

  Xem và tải Mẫu 26

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/30/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2026.docx

  Bước 2: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 130 Nghị định 131/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ) và bản sao giấy tờ đề nghị được sửa đổi, bổ sung thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung thông tin của cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ người có công theo Mẫu số 75 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Xem và tải Mẫu 75

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/30/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2075.docx

  (2) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị theo Mẫu số 26 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

  - Bản sao có chứng thực từ các giấy tờ sau:

  + Đối với người có công: căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.

  + Đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, thân nhân của người có công đã từ trần: căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.

  (3) Thời hạn giải quyết: 24 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ (Thời gian cụ thể được quy định tại từng bước của quy trình thực hiện).

  (4) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Người có công; thân nhân liệt sĩ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; thân nhân của người có công đã từ trần.

  (5) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cơ quan có thẩm quyền.

  Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

  (1) Trình tự thực hiện

  Bước 1: Người có công hoặc thân nhân người có công làm đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú kèm bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Nghị định 131/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ).

  Bước 2: Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công theo Mẫu số 45 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP.

  Xem và tải Mẫu 45

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/06/30/M%E1%BA%ABu%20s%E1%BB%91%2045.docx

  (2) Thành phần hồ sơ

  Hồ sơ cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công, bao gồm:

  - Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công.

  - Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau:

  + Giấy chứng nhận người có công hoặc Kỷ niệm chương người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”; bằng “Có công với nước”.

  + Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận mối quan hệ với người có công gồm: căn cước công dân.

  (3) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  (4) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

  (5) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Xem chi tiết tại Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH ngày 12/5/2023.

   
  229 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (15/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận