Bộ KH&ĐT triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020

Chủ đề   RSS   
 • #566337 08/01/2021

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (556)
  Số điểm: 6728
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 298 lần


  Bộ KH&ĐT triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020

  triển khai thi hành luật Đầu tư 2020

  Triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020

  Trong thời gian chờ đợi Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 2020, Bộ KH&ĐT ban hành Công văn 8909/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư. Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư 2020 từ ngày 01/01/2021, Bộ KH&ĐT triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 như sau:

  - Về hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư

  + Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

  + Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020.

  + Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại các Điều 34, 35 và 36 Luật Đầu tư năm 2020.

  - Về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  + Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư năm 2020.

  + Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư gồm các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

  + Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư năm 2020.

  + Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư tiếp tục thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (trước đây là Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài) đã được thiết lập và vận hành trong thời gian qua.

  - Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

  + Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư năm 2020.

  + Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

  Bên cạnh đó, giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực thi hành thì đối với hồ sơ hợp lệ đã tiếp nhận theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP và có thời hạn giải quyết thủ tục hành chính sau ngày 01/01/2021, Cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu (nếu có) hoặc điều chỉnh các nội dung trong hồ sơ đã nộp cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020 để thực hiện thủ tục theo quy định của Luật này.

  Ngoài ra, một số văn bản thực hiện thủ tục đầu tư được lập theo mẫu kèm theo công văn này.

  Xem chi tiết tại:

  Cập nhật bởi NgocHoLaw ngày 08/01/2021 01:42:40 CH
   
  1485 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NgocHoLaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận