Bỏ hình thức gửi báo cáo thống kê ngành Nội vụ bằng văn bản giấy từ 10/5/2023

Chủ đề   RSS   
 • #600474 24/03/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2199)
  Số điểm: 76583
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1624 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bỏ hình thức gửi báo cáo thống kê ngành Nội vụ bằng văn bản giấy từ 10/5/2023

  Ngày 23/3/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 2/2023/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Theo đó, quy định hình thức gửi báo cáo thống kê ngành Nội vụ thông qua hệ thống phần mềm.

  Tại khoản 7 Điều 3 quy định các báo cáo thống kê được thực hiện thông qua hệ thống phần mềm báo cáo thống kê ngành Nội vụ tại địa chỉ https://thongke.moha.gov.vn

  (Thay vì quy định hiện hành bao gồm 02 hình thức báo cáo là: Bằng văn bản giấy và Thông qua hệ thống báo cáo điện tử căn cứ tại khoản 7 Điều 4 Thông tư 03/2018/TT-BTC)

  Theo đó, báo cáo bằng văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng ký số của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo tại Báo cáo kết quả thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ (theo Phụ lục III).

  Xem và tải Phụ lục III

  https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/danluatfile/2023/03/24/ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20III_.docx

  Ngoài ra, tại Thông tư 2/2023/TT-BNV quy định về Kỳ báo cáo là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê. 

  Kỳ báo cáo được ghi cụ thể dưới tên biểu của từng biểu mẫu thống kê. Kỳ báo cáo thống kê được tính theo ngày dương lịch, bao gồm:

  - Báo cáo thống kê năm: Báo cáo thống kê năm được tính bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu tiên của kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của tháng thứ mười hai của kỳ báo cáo thống kê đó. Trong đó:

  + Kỳ báo cáo thống kê năm lĩnh vực thi đua, khen thưởng được tính từ ngày 01 tháng 12 năm trước đến ngày 30 tháng 11 năm sau.

  + Kỳ báo cáo thống kê năm các lĩnh vực còn lại được tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.

  - Báo cáo thống kê theo nhiệm kỳ: Báo cáo thống kê nhiệm kỳ được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ báo cáo thống kê cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ báo cáo thống kê đó.

  - Báo cáo thống kê khác:

  + Báo cáo thống kê khác: Trong trường hợp cần báo cáo thống kê khác nhằm thực hiện các yêu cầu về quản lý nhà nước, cơ quan quản lý yêu cầu báo cáo phải bằng văn bản, nêu rõ thời gian, thời hạn, tiêu chí báo cáo thống kê cụ thể và các yêu cầu khác (nếu có) trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

  + Báo cáo thống kê đột xuất: Báo cáo thống kê đột xuất được thực hiện để giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thu thập các thông tin ngoài các thông tin thống kê được thu thập, tổng hợp theo chế độ báo cáo thống kê định kỳ.

  Xem chi tiết tại Thông tư 2/2023/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2023.

   
  172 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (04/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601494   31/03/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 4101
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Bỏ hình thức gửi báo cáo thống kê ngành Nội vụ bằng văn bản giấy từ 10/5/2023

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Trong quá trình chuyển đổi số toàn hệ thống thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu của Việt Nam thì hiện nay vẫn còn rất nhiều thủ tục yêu cầu phải thực hiện thủ tục trực tiếp. Cần thời gian để chúng ta có thể đồng bộ, xây dựng cơ sở dữ liệu đủ sức để quản lý, tiếp nhận các thông tin. Việc bỏ hình thức gửi báo cáo bản giấy như thông tin trên cũng là một hình thức triển khai hướng đến chuyển đổi số.

   
  Báo quản trị |