Biểu mẫu thanh lý hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #14124 09/09/2009

  congtyhoacuong

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 470
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Biểu mẫu thanh lý hợp đồng

  Tôi muốn tư vấn về mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng cũ và mới trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
   
  500302 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn congtyhoacuong vì bài viết hữu ích
  taichinhdakpo (07/01/2014) ngoc621 (22/11/2013) BanQLDAPTQDdakmil (15/11/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang <12
Thảo luận
 • #5856   16/06/2008

  hathao
  hathao

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  thủ tục thanh lý hợp đồng ủy nhiệm đại lý thu đổi ngoại tệ

  nhờ các anh/chị tìm giúp các văn bản pháp luật liên quan đến việc thanh lý hợp đồng ủy nhiệm đại lý thu đổi ngoại tệ.
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hathao vì bài viết hữu ích
  khanhme01 (15/11/2011) binhbinh01 (25/11/2014)
 • #5857   23/06/2008

  pH___1
  pH___1
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 2490
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Bạn có thể tham khảo Nghị định 108/2006/NĐ-CP

  Câu hỏi của bạn không nêu cụ thể việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh có gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế hay không, do đó chỉ có thể hướng dẫn chung như sau: theo quy định tại điều 69 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư thì, đối với trường hợp thanh lý dự án đầu tư mà không gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì việc thanh lý thực hiện theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản, thanh lý hợp đồng.

  Trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

  Thời hạn thanh lý dự án đầu tư không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động.

  Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh lý có thể kéo dài và phải được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 12 tháng.

  Sau khi thực hiện việc thanh lý, tổ chức kinh tế phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

  Trường hợp tổ chức kinh tế không thành lập được ban thanh lý để thực hiện thanh lý dự án hoặc không thực hiện thanh lý thì việc tranh chấp giữa các bên có liên quan đến dự án sẽ được đưa ra giải quyết tại tổ chức toà án, trọng tài theo quy định của pháp luật.

  Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu tổ chức kinh tế không có khả năng thanh toán các khoản nợ thì việc thanh lý sẽ chấm dứt và được đưa ra giải quyết theo thủ tục của pháp luật về phá sản. 
  (Theo vneconomy.vn)

  Nghị định 108/2006/NĐ-CP  http://thuvienphapluat.com/Default.aspx?CT=VC&LID=3E5B007
   
  Báo quản trị |  
 • #6162   22/09/2008

  ndkhoa2021
  ndkhoa2021

  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:14/09/2008
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hội đồng thanh lý tài sản (nhà, nhà và đất) thuộc sở hữu nhà nước

  Nhờ LS. tư vấn giúp em:
  Hội đồng thanh lý tài sản (nhà, nhà và đất) thuộc sở hữu nhà nước được thành lập đúng quy định là Hội đồng như thế nào. Từ năm 1993 trở về trước, ở huyện của e đã tổ chức thanh lý tài sản; có trường hợp thì chỉ tháo dỡ phần tài sản, có trường hợp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy nhờ LS. chỉ hộ em văn bản hướng dẫn thành lập Hội đồng TLTS (nhà, nhà và đất) thuộc sở hữu nhà nước trong khoảng thời gian này.
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #6163   22/09/2008

  pH___1
  pH___1
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 2490
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Bạn có thể tham khảo

   
  Báo quản trị |  
 • #45699   10/03/2010

  nhaianh
  nhaianh

  Sơ sinh

  Vĩnh Phúc, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

  #ccc" align="center">Làm ơn gửi giúp em mẫu biên ban thanh lý hợp đồng lao động
  Cập nhật bởi LawSoft03 vào lúc 17/03/2010 09:27:04
   
  Báo quản trị |  
 • #45700   10/03/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50883
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3561 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

  #ece9d8;width:187.5pt;background-color:transparent;">

  Có phải bạn đang tìm cái này:
  Công ty……………………..

   

  #ece9d8;width:261pt;background-color:transparent;">


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

              - Căn cứ Hợp đồng lao động số: …….  giữa Công ty ……….và

              - Căn cứ vào Biên bản bàn giao công việc giữa.............

              - Căn cứ Biên bản xác nhận công nợ được lập ngày ………

              Hôm nay, ngày   tháng    năm . Tại Văn phòng công ty ........., chúng tôi gồm:

  Bên A: Công ty

  #ece9d8;width:210.75pt;background-color:transparent;">

  Do ông:

  Chức vụ

  Địa chỉ:

  Điện thoại:

  Fax:

  #ece9d8;width:302.25pt;background-color:transparent;">

   

  Bên B: Người lao động:   

  #ece9d8;width:210.75pt;background-color:transparent;">

  Họ và tên:

  Sinh ngày:

  Tại:

  Nghề nghiệp chuyên môn:

  Trình độ học vấn:

  Địa chỉ cư trú:

  Điện thoại:

  Số CMND và ngày cấp:

  #ece9d8;width:302.25pt;background-color:transparent;">

   

   Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý HDLD với những điều khoản sau đây:

  Điều 1: Trách nhiệm và quyền lợi của Người lao động:

  - Cam kết đã bàn giao hoàn toàn đầy đủ và đúng về nội dung tại các biên bản giao nhận đã ký

  - Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan

  - Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng

  - Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký

   Điều 2: Trách nhiệm và quyền của công ty:

  - Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

  - Thanh toán lương đến thời điểm nghỉ việc :

  - Trợ cấp thôi việc………

  - Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng  

  Điều 3: Điều khoản chung:

  - Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.

  - Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này. Bên B (Người lao động) có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.

  - Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng thử việc sẽ kết thúc.

  Biên bản này làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau

  #ece9d8;width:256.5pt;background-color:transparent;">

  Đại diện Bên A

   

   

  #ece9d8;width:256.5pt;background-color:transparent;">

  Đại diện Bên B

   

   

   

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #199129   06/07/2012

  anlee
  anlee

  Sơ sinh


  Tham gia:01/04/2012
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi muốn hỏi là bên tôi là Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Đà Lạt. Mỗi tháng bên tôi chi trợ cấp bảo trợ xã hội (BTXH) hàng tháng cho các phường xã thì bên tôi có làm hợp đồng chi trả giao cho cán bộ thương binh và xã hội các phường

   Đến tháng 6/2012, theo chủ trương của Nhà nước là chi trợ cấp BTXH qua dịch vụ công là Bưu điện

  Tôi muốn hỏi là bên tôi có phải làm thanh lý hợp đồng về chi trợ cấp bảo trợ xã hội đối với phường không?

  Vì tôi mới tiếp nhận kế toán không được bao lâu, tôi thấy những hợp đồng cũ không có ghi số hợp đồng cụ thể là số bao nhiêu.

  (những hợp đồng sau này tôi làm thì đều ghi số)

  Tôi rất mong sự giúp đỡ của mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #199377   07/07/2012

  ginkokoro
  ginkokoro

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/07/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  các anh chị cho em hỏi, công ty em là công ty xây dựng, công ty em mới ký 1 hợp đồng với đối tác, và theo hợp đồng là đối tác sẽ chuyển ngay 30% giá trị hợp đồng để bên em nhập vật liệu, nhưng sau khi nhận đc tiền tạm ứng, bên em và bêm đối tác có 1 chút rắc rối về khối lượng công việc nên bây giờ hai bên đồng ý hủy hợp đồng, vậy em cần làm những thủ tục, giấy tờ nào để hủy hợp đồng ạ, và phải chuyển lại cho họ tiền đặt cọc 

   
  Báo quản trị |  
 • #296453   10/11/2013

  phinguyenvn1978
  phinguyenvn1978

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính gửi luật sư .

  Rất mong luật sư tư vấn hộ tôi trường hợp sau :

  Công ty tôi có ký hợp đồng cunng cấp hàng hóa cho siêu thị từ năm 2007 , mỗi năm đều đáo hạng hợp đồng . Vào năm 2012 bên tôi có đối chiếu công nợ với siêu thị  và đã được bên siêu  thị xác nhận công nợ gối đầu . Đến tháng 10/2012 công ty tam ngưng hoạt động cho đến nay , những đơn hàng cty cung cấp cho siêu thị đã được  thanh toán đủ  kể từ ngày đối chiếu công nợ cho đến nay  còn phần công nợ gối đầu cho siêu  thị thì chưa thu hồi . Nay tôi muốn thu hồi khoản công nợ trên tôi phải cần những thủ tục trinh tự như thế nào để thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ trên .

  Rất mong sự hướng dẫn của quý luật sư . Chân thành cảm ơn mong được hồi đáp .

  Mail : nguyentrongphi@globalimex.com.vn

            phinguyenvn1978@yahoo.com

   
  Báo quản trị |  
 • #296465   10/11/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14963)
  Số điểm: 99995
  Cảm ơn: 3501
  Được cảm ơn 5365 lần
  SMod

  Chào bạn, để thu hồi công nợ thì bạn chỉ cần liên hệ siêu thị để thanh lý và thu hồi thôi.

   
  Báo quản trị |  
 • #314195   16/03/2014

  congtyhoacuong viết:
  Tôi muốn tư vấn về mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng cũ và mới trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.

   
  Báo quản trị |  
 • #357375   18/11/2014

  LamMin
  LamMin

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào anh/chị

  Công ty em đang có hàng hóa tồn kho vì hết hạn, chắc phải thanh lý.

  Anh chị nào có mẫu biên bản thanh lý hàng tồn kho và các biên bản họp, quyết định thanh lý có thể cho e xin để tham khảo được không ạ? Em tìm trên mạng nhưng không có, mà cũng không biết chế thế nào.

  Nếu có anh/chị có thể chuyển giúp em vào mail tieuyet117@gmail.com

  Em cảm ơn ạ!

   
  Báo quản trị |