Bị cưỡng chế thu hồi đất thì có được bồi thường hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #605173 31/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75820
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1944 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bị cưỡng chế thu hồi đất thì có được bồi thường hay không?

  Trường hợp đất đang sử dụng thuộc diện quy hoạch của Nhà nước thì khi đó sẽ tiến hành bồi thường và thu hồi đất cho người dân. Tuy nhiên, không ít trường hợp chống đối buộc cơ quan thi hành án phải ra quyết định cưỡng chế thì trường hợp này còn được hỗ trợ bồi thường không?
   
  bi-cuong-che-thu-hoi-dat-thi-co-duoc-boi-thuong-ho-tro-hay-khong
   
  1. Trường hợp nào sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất?
   
  Căn cứ Điều 71 Luật Đất đai 2013 quy định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất như sau:
   
  - Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật Đất đai 2013.
   
  - Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
   
  + Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi UBND cấp xã, UBMTTQVN cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
   
  + Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
   
  + Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
   
  + Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.
   
  Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã lập biên bản.
   
  - Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.
   
  2. Việc bồi thường đất thu hồi được căn cứ theo nguyên tắc nào?
   
  Cụ thể, Điều 74 Luật Đất đai 2013 nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như sau:
   
  - Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường.
   
  - Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
   
  - Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.
   
  3. Đất bị cưỡng chế thì có được bồi thường tiền đền bù không?
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì phải đáp ứng các điều kiện sau:
   
  - Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
   
  - Hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013.
   
  - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.
   
  Khi đó, UBND cấp huyện hoặc cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại; thực hiện phương án tái định cư trước khi thực hiện cưỡng chế; bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế thu hồi đất.
   
  Như vậy, khi bị cưỡng chế thu hồi đất thì người có đất bị thu hồi vẫn được đền bù tiền giải phóng mặt bằng đối với đất thuộc quyền sử dụng của mình hoặc đất đủ điều kiện được cấp sổ đỏ.
   
  1162 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (05/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận