Bệnh nhân ung thư có được Nhà nước hỗ trợ?

Chủ đề   RSS   
 • #591453 25/09/2022

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (836)
  Số điểm: 7042
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 134 lần


  Bệnh nhân ung thư có được Nhà nước hỗ trợ?

  Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Các đối tượng được nhận trợ cấp bao gồm:”

   1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  … 2. Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

  3. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

  4. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

   … 6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

  7. Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

  8. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.”

  Theo như quy định trên thì người bị ung thư không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Do đó, người bị bệnh ung thư không được nhận trợ cấp xã hội.

  Theo Khoản 3 Điều 1 Quyết định 14/2012/QĐ-TTg quy định như sau: “Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1 triệu đồng trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế; nếu có bảo hiểm y tế thì hỗ trợ như khoản 3 Điều 4 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg.”

  Cụ thể, khoản 4 Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg quy định:

  “Hỗ trợ một phần viện phí cho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất (không thuộc đối tượng qui định tại Điều 2 của Quyết định này) do mắc các bệnh nặng, chi phí cao khi điều trị ở bệnh viện Nhà nước, người nghèo, lang thang, cơ nhỡ.

  Đối tượng, mức hỗ trợ và trình tự xét duyệt do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.”

  Bệnh ung thư được xếp vào nhóm bệnh nặng, chi phí điều trị bệnh cao, như vậy, căn cứ vào quy định trên thì nhóm bệnh nhân ung thư cũng được nhà nước quan tâm, hỗ trợ, người mắc bệnh ung thư sẽ được Nhà nước hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh. Mức hỗ trợ này cụ thể của từng địa phương sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Thực hiện khác nhau trong điều kiện kinh tế, xã hội ở địa phương. 

  Có thẻ bảo hiểm y tế: Hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên. Khi chi phí của hoạt động khám chữa bệnh lớn hơn hoặc bằng 100.000 đồng, người bệnh đã có thể nhận được hỗ trợ. 

  Không có thẻ bảo hiểm y tế: Hỗ trợ một phần chi phí mà người bệnh phải chi trả cho cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 01 triệu đồng trở lên cho một đợt khám bệnh, chữa bệnh.

   
  7905 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hong312 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593225   31/10/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (382)
  Số điểm: 3128
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Bệnh nhân ung thư có được Nhà nước hỗ trợ?

  Cám ơn thông tin từ bài viết của tác giả. Bệnh ung thư được xếp vào nhóm bệnh nặng, chi phí điều trị bệnh cao. Việc điều trị của các bệnh nhân ung thư khi thực hiện ở các cơ sở y tế của nhà nước sẽ được hỗ trợ một phần viện phí. Nhiều người không may mắc các bệnh ung thư nhưng chưa xác định được quyền và lợi ích của mình với các hỗ trợ, trợ cấp xã hội. Theo quy định liên quan của pháp luật, các bệnh nhân ung thư vẫn là đối tượng đặc biệt để được hưởng các quyền lợi thực tế, giúp họ có được chi phí hỗ trợ trong thực hiện điều trị, khám chữa bệnh.

   
  Báo quản trị |