Bảo quản nguyên liệu làm thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn bị phạt đến 40 triệu đồng?

Chủ đề   RSS   
 • #607276 04/12/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (851)
  Số điểm: 7297
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Bảo quản nguyên liệu làm thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn bị phạt đến 40 triệu đồng?

  Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc là việc cất giữ bảo đảm an toàn, chất lượng của thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bao gồm cả việc đưa vào sử dụng và duy trì đầy đủ hệ thống hồ sơ tài liệu phục vụ bảo quản, xuất, nhập thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại nơi bảo quản. Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn về bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhằm bảo đảm và duy trì một cách tốt nhất sự an toàn và chất lượng của thuốc, nguyên liệu làm thuốc thông qua việc kiểm soát đầy đủ trong suốt quá trình bảo quản.

  Một số vi phạm quy định về bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc bị xử phạt hành chính

  + Mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 1 theo quy định của pháp luật;

  + Mua, bán dược liệu đã qua sơ chế không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  + Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn;

  + Thay đổi vị trí kho bảo quản hoặc bổ sung kho mới tại cùng địa điểm kinh doanh mà cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật;

  + Thay đổi hệ thống phụ trợ hoặc thay đổi nguyên lý thiết kế, vận hành hệ thống tiện ích mà có ảnh hưởng tới yêu cầu, điều kiện bảo quản mà cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc không báo cáo thay đổi kèm tài liệu kỹ thuật tương ứng với sự thay đổi theo quy định của pháp luật.

  Mức phạt bảo quản nguyên liệu làm thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn

  Theo Điểm c khoản 4 Điều 58 Nghị định 117/2020/NĐ-CP Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

  Theo Điểm b khoản 8 Điều 58 Nghị định 117/2020/NĐ-CP biện pháp bổ sung tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn

  Thẩm quyền xử phạt bảo quản nguyên liệu làm thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn

  -Theo Khoản 2, 3 Điều 103 Nghị định 117/2020/NĐ-CP Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dược, mỹ phẩm;

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền Phạt tiền đđến 100.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính dược, mỹ phẩm.

  -Theo Khoản 2 đến 4 Điều 104 Nghị định 117/2020/NĐ-CP Chánh Thanh tra Sở Y tế, Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền phạt đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dược, mỹ phẩm;

  Chánh Thanh tra Bộ Y tế Chi Cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính về dược, mỹ phẩm.

  Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền có quyền đến 70.000.000 đồng  đối với vi phạm hành chính về dược, mỹ phẩm.

  Theo Khoản 3, 4 Điều 105 Nghị định 117/2020/NĐ-CP Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền phạt đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm hành dược, mỹ phẩm

  Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền có quyền phạt đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm hành dược, mỹ phẩm

  Vậy hành vi bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

   

   
  90 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận