Báo cáo tài chính làm căn cứ tính tỷ lệ % giao dịch liên quan

Chủ đề   RSS   
 • #601807 14/04/2023

  Báo cáo tài chính làm căn cứ tính tỷ lệ % giao dịch liên quan

  Chào Luật sư và các bạn,
   
  Mình có nội dung này mong được Luật sự và các bạn cùng góp ý và tham vấn cho mình nhé.
   
  Công ty mình là công ty đại chúng (công ty cổ phần, chưa niêm yết và không thuộc đại chúng quy mô lớn). Báo cáo tài chính phải công bố thông tin là báo cáo tài chính năm đã kiểm toán.
   
  Tại khoản 5 điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP có quy định: Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm c khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty.
   
  Mình nhận thấy riêng đối công ty đại chúng ghi là báo cáo tài chính gần nhất không rõ là báo cáo nào? báo cáo tài chính quý có được coi là báo cáo tài chính gần nhất không hay là báo cáo tài chính năm được công bố mới là báo cáo để làm căn cứ? Mong được sự quan tâm và tham vấn của Luật sự và các bạn tham vấn giúp?
   
  Trân thành cảm ơn.
   
  225 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngancdc82 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận