Bảng lương công chức, viên chức sau tăng mức lương cơ sở từ 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #613184 24/06/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2218)
  Số điểm: 77605
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1636 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bảng lương công chức, viên chức sau tăng mức lương cơ sở từ 01/7/2024

  Từ 01/7/2024, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng thay vì cải cách tiền lương như trước đó đã để cập. Theo đó, bảng lương công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

  Từ 01/7/2024, lương công chức, viên chức tăng bao nhiêu?

  Lý do của lần tăng mức lương cơ sở này từ 1,8 triệu đồng lên là do chưa đủ điều kiện bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương, vì thế giải pháp tăng lương khu vực công từ ngày 1/7/2024 được Chính phủ đề xuất. 

  Vậy bảng lương công chức, viên chức thay đổi như thế nào?

  Xem và tải toàn bộ bảng lương công chức, viên chức từ 01/7/2024

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/25/bang-luong.docx

  Theo đó, bảng lương công chức, viên chức theo bậc lương được thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP

  Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

  Trong đó: 

  Hệ số lương được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP

  Mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng/tháng.

  Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng.

  Xem bài viết: Nghị định 73/2024/NĐ-CP: 10 đối tượng được tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu

  Như vậy, mức lương của công chức, viên chức kể từ ngày 01/7/2024 sẽ tăng so với quy định hiện hành, cụ thể:

  Cập nhất mới nhất, bảng lương công chức chính thức của Chính phủ đăng tải ngày 01/7/2024: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/07/01/BANG-LUONG.docx

   

  A. Bảng lương công chức

  Bậc lương

  Hệ số

  Trước 01/7/2024

  Từ 01/7/2024

  Chuyên gia cao cấp

  Bậc 1

  8,8

  15.840.000

  20.592.000

  Bậc 2

  9,4

  16.920.000

  21.996.000

  Bậc 3

  10,0

  18.000.000

  23.400.000

  Công chức loại A3 (nhóm A3.1)

  Bậc 1

  6,2

  11.160.000

  14.508.000

  Bậc 2

  6,56

  11.808.000

  15.350.400

  Bậc 3

  6,92

  12.456.000

  16.192.800

  Bậc 4

  7,28

  13.104.000

  17.035.200

  Bậc 5

  7,64

  13.752.000

  17.877.600

  Bậc 6

  8,0

  14.400.000

  18.720.000

  Công chức loại A3 nhóm A3.2

  Bậc 1

  5,75

  10.350.000

  13.455.000

  Bậc 2

  6,11

  10.998.000

  14.297.400

  Bậc 3

  6,47

  11.646.000

  15.139.800

  Bậc 4

  6,83

  12.294.000

  15.982.200

  Bậc 5

  7,19

  12.942.000

  16.824.600

  Bậc 6

  7,55

  13.590.000

  17.667.000

  Công chức loại A2 nhóm A2.1

  Bậc 1

  4,4

  7.920.000

  10.296.000

  Bậc 2

  4,74

  8.532.000

  11.091.600

  Bậc 3

  5,08

  9.144.000

  11.887.200

  Bậc 4

  5,42

  9.756.000

  12.682.800

  Bậc 5

  5,76

  10.368.000

  13.478.400

  Bậc 6

  6,1

  10.980.000

  14.274.000

  Bậc 7

  6,44

  11.592.000

  15.069.600

  Bậc 8

  6,78

  12.204.000

  15.865.200

  Công chức loại A2 nhóm A2.2

  Bậc 1

  4,0

  7.200.000

  9.360.000

  Bậc 2

  4,34

  7.812.000

  10.155.600

  Bậc 3

  4,68

  8.424.000

  10.951.200

  Bậc 4

  5,02

  9.036.000

  11.746.800

  Bậc 5

  5,36

  9.648.000

  12.542.400

  Bậc 6

  5,7

  10.260.000

  13.338.000

  Bậc 7

  6,04

  10.872.000

  14.133.600

  Bậc 8

  6,38

  11.484.000

  14.929.200

  Công chức loại A1

  Bậc 1

  2,34

  4.212.000

  5.475.600

  Bậc 2

  2,67

  4.806.000

  6.247.800

  Bậc 3

  3,0

  5.400.000

  7.020.000

  Bậc 4

  3,33

  5.994.000

  7.792.200

  Bậc 5

  3,66

  6.588.000

  8.564.400

  Bậc 6

  3,99

  7.182.000

  9.336.600

  Bậc 7

  4,32

  7.776.000

  10.108.800

  Bậc 8

  4,65

  8.370.000

  10.881.000

  Bậc 9

  4,98

  8.964.000

  11.653.200

  Công chức loại A0

  Bậc 1

  2,1

  3.780.000

  4.914.000

  Bậc 2

  2,41

  4.338.000

  5.639.400

  Bậc 3

  2,72

  4.896.000

  6.364.800

  Bậc 4

  3,03

  5.454.000

  7.090.200

  Bậc 5

  3,34

  6.012.000

  7.815.600

  Bậc 6

  3,65

  6.570.000

  8.541.000

  Bậc 7

  3,96

  7.128.000

  9.266.400

  Bậc 8

  4,27

  7.686.000

  9.991.800

  Bậc 9

  4,58

  8.244.000

  10.717.200

  Bậc 10

  4,89

  8.802.000

  11.442.600

  Công chức loại B

  Bậc 1

  1,86

  3.348.000

  4.352.400

  Bậc 2

  2,06

  3.708.000

  4.820.400

  Bậc 3

  2,26

  4.068.000

  5.288.400

  Bậc 4

  2,46

  4.428.000

  5.756.400

  Bậc 5

  2,66

  4.788.000

  6.224.400

  Bậc 6

  2,86

  5.148.000

  6.692.400

  Bậc 7

  3,06

  5.508.000

  7.160.400

  Bậc 8

  3,26

  5.868.000

  7.628.400

  Bậc 9

  3,46

  6.228.000

  8.096.400

  Bậc 10

  3,66

  6.588.000

  8.564.400

  Bậc 11

  3,86

  6.948.000

  9.032.400

  Bậc 12

  4,06

  7.308.000

  9.500.400

  Công chức loại C - nhóm C1

  Bậc 1

  1,65

  2.970.000

  3.861.000

  Bậc 2

  1,83

  3.294.000

  4.282.200

  Bậc 3

  2,01

  3.618.000

  4.703.400

  Bậc 4

  2,19

  3.942.000

  5.124.600

  Bậc 5

  2,37

  4.266.000

  5.545.800

  Bậc 6

  2,55

  4.590.000

  5.967.000

  Bậc 7

  2,73

  4.914.000

  6.388.200

  Bậc 8

  2,91

  5.238.000

  6.809.400

  Bậc 9

  3,09

  5.562.000

  7.230.600

  Bậc 10

  3,27

  5.886.000

  7.651.800

  Bậc 11

  3,45

  6.210.000

  8.073.000

  Bậc 12

  3,63

  6.534.000

  8.494.200

  Công chức loại C - nhóm C2

  Bậc 1

  1,5

  2.700.000

  3.510.000

  Bậc 2

  1,68

  3.024.000

  3.931.200

  Bậc 3

  1,86

  3.348.000

  4.352.400

  Bậc 4

  2,04

  3.672.000

  4.773.600

  Bậc 5

  2,22

  3.996.000

  5.194.800

  Bậc 6

  2,4

  4.320.000

  5.616.000

  Bậc 7

  2,58

  4.644.000

  6.037.200

  Bậc 8

  2,76

  4.968.000

  6.458.400

  Bậc 9

  2,94

  5.292.000

  6.879.600

  Bậc 10

  3,12

  5.616.000

  7.300.800

  Bậc 11

  3,3

  5.940.000

  7.722.000

  Bậc 12

  3,48

  6.264.000

  8.143.200

  Công chức loại C - nhóm C3

  Bậc 1

  1,35

  2.430.000

  3.159.000

  Bậc 2

  1,53

  2.754.000

  3.580.200

  Bậc 3

  1,71

  3.078.000

  4.001.400

  Bậc 4

  1,89

  3.402.000

  4.422.600

  Bậc 5

  2,07

  3.726.000

  4.843.800

  Bậc 6

  2,25

  4.050.000

  5.265.000

  Bậc 7

  2,43

  4.374.000

  5.686.200

  Bậc 8

  2,61

  4.698.000

  6.107.400

  Bậc 9

  2,79

  5.022.000

  6.528.600

  Bậc 10

  2,97

  5.346.000

  6.949.800

  Bậc 11

  3,15

  5.670.000

  7.371.000

  Bậc 12

  3,33

  5.994.000

  7.792.200

  Xem và tải toàn bộ bảng lương công chức, viên chức từ 01/7/2024

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/25/bang-luong.docx

  B. Bảng lương viên chức

  Bậc

  Hệ số

  Trước 01/7/2024

  Sau 01/7/2024

  Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)

  Bậc 1

  6,2

  11.160.000

  14.508.000

  Bậc 2

  6,56

  11.808.000

  15.350.400

  Bậc 3

  6,92

  12.456.000

  16.192.800

  Bậc 4

  7,28

  13.104.000

  17.035.200

  Bậc 5

  7,64

  13.752.000

  17.877.600

  Bậc 6

  8,0

  14.400.000

  18.720.000

  Viên chức loại A3 nhóm A3.2

  Bậc 1

  5,75

  10.350.000

  13.455.000

  Bậc 2

  6,11

  10.998.000

  14.297.400

  Bậc 3

  6,47

  11.646.000

  15.139.800

  Bậc 4

  6,83

  12.294.000

  15.982.200

  Bậc 5

  7,19

  12.942.000

  16.824.600

  Bậc 6

  7,55

  13.590.000

  17.667.000

  Viên chức loại A2 nhóm A2.1

  Bậc 1

  4,4

  7.920.000

  10.296.000

  Bậc 2

  4,74

  8.532.000

  11.091.600

  Bậc 3

  5,08

  9.144.000

  11.887.200

  Bậc 4

  5,42

  9.756.000

  12.682.800

  Bậc 5

  5,76

  10.368.000

  13.478.400

  Bậc 6

  6,1

  10.980.000

  14.274.000

  Bậc 7

  6,44

  11.592.000

  15.069.600

  Bậc 8

  6,78

  12.204.000

  15.865.200

  Viên chức loại A2 nhóm A2.2

  Bậc 1

  4,0

  7.200.000

  9.360.000

  Bậc 2

  4,34

  7.812.000

  10.155.600

  Bậc 3

  4,68

  8.424.000

  10.951.200

  Bậc 4

  5,02

  9.036.000

  11.746.800

  Bậc 5

  5,36

  9.648.000

  12.542.400

  Bậc 6

  5,7

  10.260.000

  13.338.000

  Bậc 7

  6,04

  10.872.000

  14.133.600

  Bậc 8

  6,38

  11.484.000

  14.929.200

  Viên chức loại A1

  Bậc 1

  2,34

  4.212.000

  5.475.600

  Bậc 2

  2,67

  4.806.000

  6.247.800

  Bậc 3

  3,0

  5.400.000

  7.020.000

  Bậc 4

  3,33

  5.994.000

  7.792.200

  Bậc 5

  3,66

  6.588.000

  8.564.400

  Bậc 6

  3,99

  7.182.000

  9.336.600

  Bậc 7

  4,32

  7.776.000

  10.108.800

  Bậc 8

  4,65

  8.370.000

  10.881.000

  Bậc 9

  4,98

  8.964.000

  11.653.200

  Viên chức loại B

  Bậc 1

  1,86

  3.348.000

  4.352.400

  Bậc 2

  2,06

  3.708.000

  4.820.400

  Bậc 3

  2,26

  4.068.000

  5.288.400

  Bậc 4

  2,46

  4.428.000

  5.756.400

  Bậc 5

  2,66

  4.788.000

  6.224.400

  Bậc 6

  2,86

  5.148.000

  6.692.400

  Bậc 7

  3,06

  5.508.000

  7.160.400

  Bậc 8

  3,26

  5.868.000

  7.628.400

  Bậc 9

  3,46

  6.228.000

  8.096.400

  Bậc 10

  3,66

  6.588.000

  8.564.400

  Bậc 11

  3,86

  6.948.000

  9.032.400

  Bậc 12

  4,06

  7.308.000

  9.500.400

  Viên chức loại C - nhóm C1

  Bậc 1

  1,65

  2.458.500

  3.861.000

  Bậc 2

  1,83

  2.726.700

  4.282.200

  Bậc 3

  2,01

  2.994.900

  4.703.400

  Bậc 4

  2,19

  3.263.100

  5.124.600

  Bậc 5

  2,37

  3.531.300

  5.545.800

  Bậc 6

  2,55

  3.799.500

  5.967.000

  Bậc 7

  2,73

  4.067.700

  6.388.200

  Bậc 8

  2,91

  4.335.900

  6.809.400

  Bậc 9

  3,09

  4.604.100

  7.230.600

  Bậc 10

  3,27

  4.872.300

  7.651.800

  Bậc 11

  3,45

  5.140.500

  8.073.000

  Bậc 12

  3,63

  5.408.700

  8.494.200

  Viên chức loại C - nhóm C2

  Bậc 1

  2,0

  3.600.000

  4.680.000

  Bậc 2

  2,18

  3.924.000

  5.101.200

  Bậc 3

  2,36

  4.248.000

  5.522.400

  Bậc 4

  2,54

  4.572.000

  5.943.600

  Bậc 5

  2,72

  4.896.000

  6.364.800

  Bậc 6

  2,9

  5.220.000

  6.786.000

  Bậc 7

  3,08

  5.544.000

  7.207.200

  Bậc 8

  3,26

  5.868.000

  7.628.400

  Bậc 9

  3,44

  6.192.000

  8.049.600

  Bậc 10

  3,62

  6.516.000

  8.470.800

  Bậc 11

  3,8

  6.840.000

  8.892.000

  Bậc 12

  3,98

  7.164.000

  9.313.200

  Viên chức loại C - nhóm C3

  Bậc 1

  1,5

  2.700.000

  3.510.000

  Bậc 2

  1,68

  3.024.000

  3.931.200

  Bậc 3

  1,86

  3.348.000

  4.352.400

  Bậc 4

  2,04

  3.672.000

  4.773.600

  Bậc 5

  2,22

  3.996.000

  5.194.800

  Bậc 6

  2,4

  4.320.000

  5.616.000

  Bậc 7

  2,58

  4.644.000

  6.037.200

  Bậc 8

  2,76

  4.968.000

  6.458.400

  Bậc 9

  2,94

  5.292.000

  6.879.600

  Bậc 10

  3,12

  5.616.000

  7.300.800

  Bậc 11

  3,3

  5.940.000

  7.722.000

  Bậc 12

  3,48

  6.264.000

  8.143.200

  Trên đây là bảng lương chi tiết của công chức, viên chức sau khi tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng từ 01/7/2024.

  Xem thêm bài viết: Bảng lương sĩ quan Quân đội khi tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 01/7/2024

  Tăng lương cơ sở 30% từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng từ 01/7/2024

  Tăng mức hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1/7/2024

  Bảng lương giáo viên khi tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng

  Bảng lương công an theo cấp bậc quân hàm tính trên mức lương cơ sở mới

  Tổng hợp các chế độ tăng theo khi nâng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng

  Nghị định 73/2024/NĐ-CP: 10 đối tượng được tăng mức lương cơ sở lên 2,34 triệu

  Đã có Nghị định 74/2024/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/7/2024

   
  4686 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  HuyenVuLS (25/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận