Bàn về thành viên hộ gia đình sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #564382 03/12/2020

  Bàn về thành viên hộ gia đình sử dụng đất

  Khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 đã có thay đổi về khái niệm: “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.”. Nghĩa là các thành viên trong hộ gia đình được xác định phải đảm bảo các yếu tố:

  [1] Là những người trong hộ gia đình có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình;

  [2] Đang sống chung trong hộ gia đình;

  [3] Có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền quyền sử dụng đất 1.

  Xin hỏi:

  Căn cứ vào đâu để xác nhận "có quyền sử dụng đất chung"

  Có thể áp dụng điều 212 luật dân sự vào dây không?

   
  814 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lephuqs vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận