Bán hàng hóa được tặng kèm sản phẩm có phải đăng ký chương trình khuyến mại không?

Chủ đề   RSS   
 • #505645 27/10/2018

  Bán hàng hóa được tặng kèm sản phẩm có phải đăng ký chương trình khuyến mại không?

  Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định (khoản 1 Điều 88 Luật thương mại năm 2005)

  Các hình thức khuyến mại được quy định tại Điều 92 Luật thương mại năm 2005:

  “Điều 92. Các hình thức khuyến mại

  1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

  2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

  3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  …”

  Căn cứ Điều 8 Nghị định 81/2018/NĐ-CP:

  “Điều 9, tặng cho hàng hóa. cung ứng dịch vụ không thu tiền

  Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau:

  1. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  2. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Căn cứ Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  "Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mãi

  1. Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mạđến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện khuyến mại) trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này. Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương ti thiu trước 03 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên hệ thống thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thng trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).

  2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi khuyến mại theo các hình thức quy định tại khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định này:

  a) Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

  b) Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

  3. Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

  a) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

  b) Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

  c) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

  d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

  4. Hồ sơ thông báo bao gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

  5. Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm:

  a) Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

  b) Tên chương trình khuyến mại;

  c) Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

  d) Hình thức khuyến mại;

  đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

  e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

  g) Thời gian thực hiện khuyến mại;

  h) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

  i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

  k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

  l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

  6. Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm:

  a) Tên thương nhân thực hiện;

  b) Nội dung chi tiết chương trình;

  c) Thời gian thực hiện khuyến mại;

  d) Địa bàn thực hiện khuyến mại."

   
  3588 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507195   11/11/2018

  giangthingochuong
  giangthingochuong
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2018
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2012
  Cảm ơn: 55
  Được cảm ơn 26 lần


  Hàng hóa được tặng kèm cũng được đăng ký vào chương trình khuyến mãi, nó cũng là một hình thức khuyến mãi kiểu mua một tặng một, hoặc mua sản phẩm này được tặng kèm sản phẩm khác với giá không thay đổi mà chúng ta thường thấy nhất khi đi siêu thị, đó là cách thu hút khách hàng nhiều nhất.

   
  Báo quản trị |