Bài tập về sở hữu trí tuệ, cần giúp đỡ ạ?

Chủ đề   RSS   
 • #574694 22/08/2021

  Bài tập về sở hữu trí tuệ, cần giúp đỡ ạ?

  Anh A là nhân viên của Công ty X tại Việt Nam thiết kế ra kiểu dáng máy bán hàng tự động khá độc đáo vào tháng 12/2019 theo nhiệm vụ Công ty giao. Khi muốn nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế trên, Công ty X đã tra cứu và biết được kiểu dáng do anh A thiết kế không khác biệt đáng kể với kiểu dáng máy bán hàng tự động mà Công ty B đã được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp ngày 03/05/2009 trên cơ sở nộp đơn đăng ký ngày 03/05/2007 tại Hoa Kỳ nhưng chưa nộp đơn đăng ký tại Việt Nam.

  a. Theo anh/chị, việc Công ty X sản xuất máy bán hàng tự động sử dụng kiểu dáng mà anh A thiết kế ra trên lãnh thổViệt Nam có bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty B không?

  b. Ngày 15/01/2020, Công ty X nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đối với thiết kế máy bán hàng tự động do anh A sáng tạo ra. Theo anh/chị, Công ty X có được cấp văn bằng bảo hộ không? Vì sao? Công ty X có quyền ngăn cấm các Công ty khác sử dụng kiểu dáng máy bán hàng tự động do anh A thiết kế không?

   

   
  1302 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận