Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #575789 28/09/2021

  anhdaong

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/05/2021
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 444
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

  Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân gia đình, cụ thể như sau:

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

  Vậy thì nếu việc kết hôn được cho là trái pháp luật thì ai sẽ là người có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn.

  Theo quy định tại Điều 10 Luật hôn nhân gia đình 2014 những người sau đây có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật, cụ thể:

  1.Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

  2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

  a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

  b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

  c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

  d) Hội liên hiệp phụ nữ.

  3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

  Hôn nhân là sự tự nguyện của người nam và người nữ trên tinh thần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Vì vậy, những hành vi sai trái , làm sai lệch ý nghĩa của hôn nhân cần được cân nhắc và khắc phục nhằm tạo ra đời sống hôn nhân lành mạnh.

   
  487 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578228   22/12/2021

  Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ bài viết của bạn. Mình nghĩ thêm những người: vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật; Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ để xác định người có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật là hợp lý, bảo vệ tốt chế định hôn nhân gia đình.  Hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết chia sẻ từ bạn!

   
   
  Báo quản trị |