Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #575789 28/09/2021

  anhdaong

  Female
  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/05/2021
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 444
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

  Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân gia đình, cụ thể như sau:

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

  Vậy thì nếu việc kết hôn được cho là trái pháp luật thì ai sẽ là người có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn.

  Theo quy định tại Điều 10 Luật hôn nhân gia đình 2014 những người sau đây có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật, cụ thể:

  1.Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật này.

  2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

  a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

  b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

  c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

  d) Hội liên hiệp phụ nữ.

  3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

  Hôn nhân là sự tự nguyện của người nam và người nữ trên tinh thần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Vì vậy, những hành vi sai trái , làm sai lệch ý nghĩa của hôn nhân cần được cân nhắc và khắc phục nhằm tạo ra đời sống hôn nhân lành mạnh.

   
  819 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578228   22/12/2021

  Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ bài viết của bạn. Mình nghĩ thêm những người: vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật; Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ để xác định người có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật là hợp lý, bảo vệ tốt chế định hôn nhân gia đình.  Hy vọng có thể đọc được nhiều bài viết chia sẻ từ bạn!

   
   
  Báo quản trị |  
 • #588909   31/07/2022

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1050)
  Số điểm: 7680
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 81 lần


  Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

  Cảm ơn bạn đã có những chia sẻ vô cùng bổ ích. Trên thực tế, nhiều trường hợp kết hôn trái pháp luật vẫn còn diễn ra một cách phổ biến (ví dụ như tình trạng tảo hôn ở một số vùng cao). Chính vì vậy, cần nên tuyên truyền các trường hợp kết hôn trái pháp luật cho người dân trước khi vấn đề này xảy ra.

   
  Báo quản trị |  
 • #590314   29/08/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2855
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 49 lần


  Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

  Cảm ơn tác giả đã chia sẻ bài viết hay và hữu ích. Việc kết hôn phải bắt nguồn từ sự tự nguyện của người nam và người nữ và trên tinh thần tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Do đó, cần phải xử lý nghiêm những trường hợp kết hôn trái pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #590325   29/08/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 49 lần


  Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Mình xin bổ sung một số thông tin về thủ tục hủy việc kết hôn trái pháp luật như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Người yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật cần nộp một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm các giấy tờ sau:

  - Đơn yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

  - Giấy chứng nhận kết hôn đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

  - Tài liệu, chứng cứ chứng minh việc kết hôn đó vi phạm điều kiện kết hôn nêu trên;

  - Một số giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tới Tòa án có thẩm quyền

  Bước 3: Nộp tạm ứng án phí, lệ phí theo thông báo của Tòa án

  Bước 4: Tham gia các buổi làm việc

   
  Báo quản trị |  
 • #590337   29/08/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 66 lần


  Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

  Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ.  Hủy việc kết hôn trái pháp luật được hiểu là một biện pháp chế tài của Luật hôn nhân và gia đình đối với trường hợp nam nữ kết hôn nhưng không tuân thủ đầy đủ các điều kiện về kết hôn. Tòa án sẽ thực hiện việc hủy kết hôn trái pháp luật khi có yêu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức do pháp luật quy định đồng thời xem xét và tuyên bố việc kết hôn là trái pháp luật và quyết định những người kết hôn phải chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #596373   30/12/2022

  camnhungtng
  camnhungtng
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (147)
  Số điểm: 1380
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 12 lần


  Ai có quyền yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật?

  Mình cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin. Hôn nhân xuất phát từ sự tự nguyện của hai người, mình nghĩ các điều kiện kết hôn được pháp luật quy định giúp xây dựng gia đình tốt đẹp nên việc kết hôn vi phạm các điều kiện ấy là hành vi sai trái, làm sai lệch thuần phong mỹ tục. Vì vậy, kết hôn trái pháp luật cần được đấu tranh, ngăn chặn nhằm xây dựng một gia đình, một xã hội tốt đẹp hơn.

   
  Báo quản trị |