46 Nghị định hướng dẫn các Luật sẽ ban hành trong năm 2016

Chủ đề   RSS   
 • #415189 03/02/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  46 Nghị định hướng dẫn các Luật sẽ ban hành trong năm 2016

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 196/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 về danh mục phân công các cơ quan chủ trì ban hành văn bản. Theo đó, dự kiến trong năm 2016, sẽ ban hành 46 Nghị định hướng dẫn các Luật vừa được thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 10, khóa XIII.

  Nghị định hướng dẫn Luật ban hành trong năm 2016

  Cụ thể:

  Tên Luật

  Ngày có hiệu lực

  Tên văn bản quy định chi tiết

  Cơ quan chủ trì

  Thời hạn trình

  Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

  01/7/2016

  1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

  Bộ Công an

  Tháng 4/2016

  2. Nghị định quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

  Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

  3. Nghị định quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa

  Bộ Quốc phòng

  4. Nghị định quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

  Bộ Công an

  Bộ luật tố tụng hình sự

  5. Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, trình tự, thủ tục định giá tài sản.

  Bộ Tài chính

  6. Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án, việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp

  Bộ Tư pháp

  7. Nghị định quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

  Bộ Công an

  Luật phí, lệ phí

  01/01/2017

  8. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phí, lệ phí

  Bộ Tài chính

  Tháng 06/2016

  9. Nghị định quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

  10. Nghị định quy định về lệ phí trước bạ

  Tháng 07/2016

  11. Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  12. Nghị định quy định về lệ phí môn bài

  13. Nghị định quy định thẩm quyền và hình thức định giá đối với các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

  Luật kế tóan

  14. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

  Tháng 09/2016

  15. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế tóan áp dụng trong hoạt động kinh doanh

  16. Nghị định quy định về kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

  Luật khí tượng thủy văn

  01/7/2016

  17. Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn

  Bộ Tài nguyên môi trường

  Tháng 04/2016

  Luật an toàn thông tin mạng

  01/7/2016

  18. Nghị định quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ

  Bộ Thông tin truyền thông

  19. Quyết định ban hành Phương án ứng cứu thảm họa thông tin quốc gia

  20. Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

  21. Nghị định quy định chi tiết và điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

  22. Nghị định quy định chi tiết và thi hành Luật an toàn thông tin mạng về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

  Bộ Quốc phòng

  23. Nghị định quy định chi tiết về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng

  24. Nghị định quy định chi tiết về trách nhiệm và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố

  Bộ Công an

  Bộ luật hàng hải Việt Nam

  01/7/2017

  25. Nghị định về việc niêm yết giá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển và giá dịch vụ cảng

  Bộ Giao thông vận tải

  Tháng 07/2016

  26. Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển

  Tháng 08/2016

  27. Nghị định về công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.

  Tháng 09/2016

  28. Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải

  29. Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển

  30. Nghị định quy định về việc xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển, vùng biển Việt Nam

   

  Tháng 10/2016

  31. Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển

  32. Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển

  33. Nghị định quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

  Tháng 11/2016

  34. Nghị định quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

  35. Nghị định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải

  36. Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

  37. Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.

  Tháng 12/2016

  Luật thống kê

  01/7/2016

  38. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

  Bộ Kế họach Đầu tư

  Tháng 04/2016

  39. Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia

  40. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

  Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  01/7/2016

  41. Nghị định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

  Bộ Quốc phòng

  Tháng 04/2016

  42. Nghị định quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  43. Nghị định quy định bậc trình độ kỹ thuật nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng

  44. Nghị định quy định về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  45. Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, thôi phục vụ trong Quân đội, QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác hy sinh, từ trần và bảo hiểm y tế đối với thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng

  Bộ luật tố tụng hành chính

  01/7/2016

  46. Nghị định quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

  Bộ Tư pháp

  Tháng 04/2016

   

  Cập nhật bởi trang_u ngày 03/02/2016 08:42:43 SA Cập nhật bởi trang_u ngày 03/02/2016 08:41:46 SA
   
  6791 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận