4 loại vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi không thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên

Chủ đề   RSS   
 • #494002 12/06/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1717 lần


  4 loại vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi không thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên

  Nội dung này được đề cập tại Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, cụ thể đó là các vụ án hình sự sau đây:

  - Vụ án hình sự có bị cáo là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý và tội đặc biệt nghiêm trọng.

  - Vụ án hình sự có bị cáo là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm một trong các tội đặc biệt nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự.

  - Vụ án hình sự vừa có bị cáo là người dưới 18 tuổi vừa có bị cáo là người đủ 18 tuổi trở lên, nhưng người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy là người đủ 18 tuổi trở lên.

  - Vụ án hình sự không có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập.

  Đồng thời, Dự thảo Thông tư này cũng đề cập đến một số nội dung khác đáng chú ý như sau:

  * Thẩm phán tham gia xét xử phiên tòa phải là người có kinh nghiệm hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng

  Thẩm phán là người có kinh nghiệm xét xử các vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi từ 02 năm trở lên hoặc đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi, về kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

  * Hội thẩm nhân dân là Giáo viên hoặc cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người dưới 18 tuổi

  Chú thích:

  Người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người dưới 18 tuổi là một trong những người sau đây:

  - Thẩm phán Tòa Gia đình và Người chưa thành niên,  giáo viên đã nghỉ hưu;

  - Công chức văn hóa - xã hội cấp xã; cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã;

  - Cán bộ làm công tác xã hội, cộng tác viên trẻ em;

  - Người đã tham gia công tác tại cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục người dưới 18 tuổi;

  - Cán bộ quản lý trường hợp phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại xã, phường, thị trấn;

  - Đại diện Hội phụ nữ, Hội bảo vệ quyền trẻ em, Hội Cựu chiến binh có kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người phạm tội và người vi phạm pháp luật là người dưới 18 tuổi hoặc những người khác có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người dưới 18 tuổi.

  * Không xét xử lưu động đối với vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

  * Tòa án xét xử kín đối với vụ án hình sự có người bị hại là người dưới 18 tuổi bị xâm hại tình dục hoặc bị mua bán.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa Gia đình và Người chưa thành niên (file đính kèm).

   
  12744 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  lapnguyenpg1970@gmail.com (15/06/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận