4 điểm mới về Giấy phép xây dựng từ năm 2021

Chủ đề   RSS   
 • #566711 20/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  4 điểm mới về Giấy phép xây dựng từ năm 2021

  Điểm mới về Giấy phép xây dựng năm 2021

  Năm 2021, nhiều luật, bộ luật mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó có Luật xây dựng sửa đổi 2020. Dưới đây là tổng hợp 4 điểm mới về Giấy phép xây dựng theo quy định của văn bản này.

  1. Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng

  Theo quy định cũ tại Luật Xây dựng 2014, thời gian cấp giấy phép xây dựng là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ và 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ. (Điểm e Khoản 2 Điều 102)

  Hiện nay, Điểm b Khoản 36 Điều 1 Luật Xây dựng 2020 quy định:

  “Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.”

  Như vậy thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ vẫn giữ nguyên nhưng thời hạn cấp phép xây dựng các công trình khác đã giảm 10 ngày.

  2. Thay đổi một số công trình được miễn phép xây dựng

  Nội dung này đã được đề cập tại bài viết dưới đây

  >>> Infographic: Các trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng theo Luật mới

  3. Thay đổi về thẩm quyền cấp GPXD

  Thẩm quyền cấp GPXD được quy định tại Điều 103 LXD 2014, theo đó:

  - Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

  - UBND cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II và một số hạng mục khác

  - Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ và UBND cấp tỉnh.

  Khoản 37 Điều 1 LXH 2020 đã bãi bỏ quy định về việc cấp GPXD của Bộ, cụ thể hiện nay chỉ có UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện được cấp phép xây dựng với nội dung như sau:

  - UBND cấp huyện: cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

  - UBND cấp tỉnh: những hạng mục còn lại.

  4. Quy định mới về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

  Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

  Theo quy định cũ (Điều 94 LXD 2014), có 3 điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn, nội dung chi tiết được sử đổi tại Khoản 33 Điều 1 LXD 2014 như sau:

  Quy định cũ

  Quy định mới

  Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt

  Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ

  Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

   

  Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

   

   
  3939 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  admin (11/04/2023) thienhuyendl (26/01/2021) ThanhLongLS (20/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận