215 biểu mẫu dân sự, hình sự và hành chính mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #473416 02/11/2017

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  215 biểu mẫu dân sự, hình sự và hành chính mới nhất

  Trong năm 2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành loạt các biểu mẫu trong lĩnh vực dân sự, hình sự và hành chính.

  Để giúp các bạn dễ dàng tra cứu và sử dụng, sau đây, Dân Luật thống kê lại các biểu mẫu trong 3 lĩnh vực này và chi tiết các mẫu tại file đính kèm.

  STT

  Mã số mẫu

  Nội dung

  HÌNH SỰ

  1

  Mẫu số 01-HS

  Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự

  2

  Mẫu số 02-HS

  Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự

  3

  Mẫu số 03-HS

  Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa

  4

  Mẫu số 04-HS

  Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)

  5

  Mẫu số 05-HS

  Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

  6

  Mẫu số 06-HS

  Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại)

  7

  Mẫu số 07-HS

  Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

  8

  Mẫu số 08-HS

  Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

  9

  Mẫu số 09-HS

  Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

  10

  Mẫu số 10-HS

  Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại)

  11

  Mẫu số 11 -HS

  Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

  12

  Mẫu số 12-HS

  Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

  13

  Mẫu số 13-HS

  Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng

  14

  Mẫu số 14-HS

  Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử)

  15

  Mẫu số 15-HS

  Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh

  16

  Mẫu số 16-HS

  Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

  17

  Mẫu số 17-HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

  18

  Mẫu số 18-HS

  Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu)

  19

  Mẫu số 19-HS

  Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết)

  20

  Mẫu số 20-HS

  Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

  21

  Mẫu số 21-HS

  Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

  22

  Mẫu số 22-HS

  Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm

  23

  Mẫu số 23-HS

  Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm

  24

  Mẫu số 24-HS

  Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự giám đốc thẩm

  25

  Mẫu số 25-HS

  Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm

  26

  Mẫu số 26-HS

  Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm

  27

  Mẫu số 27-HS

  Mẫu Bản án hình sự sơ thẩm

  28

  Mẫu số 28-HS

  Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm

  29

  Mẫu số 29-HS

  Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

  30

  Mẫu số 30-HS

  Quyết định trả hồ sơ vụ án

  31

  Mẫu số 31-HS

  Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng

  32

  Mẫu số 32-HS

  Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa

  33

  Mẫu số 33-HS

  Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

  34

  Mẫu số 34-HS

  Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử)

  35

  Mẫu số 35-HS

  Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ

  36

  Mẫu số 36-HS

  Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

  37

  Mẫu số 37-HS

  Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

  38

  Mẫu số 38-HS

  Quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

  39

  Mẫu số 39-HS

  Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

  40

  Mẫu số 40-HS

  Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

  41

  Mẫu số 41-HS

  Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

  42

  Mẫu số 42-HS

  Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử

  43

  Mẫu số 43-HS

  Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử)

  44

  Mẫu số 44-HS

  Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án)

  45

  Mẫu số 45-HS

  Biên bản về việc kháng cáo

  46

  Mẫu số 46-HS

  Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án

  47

  Mẫu số 47-HS

  Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn

  48

  Mẫu số 48-HS

  Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)

  49

  Mẫu số 49-HS

  Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

  50

  Mẫu số 50-HS

  Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

  51

  Mẫu số 51-HS

  Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa)

  52

  Mẫu số 52-HS

  Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử)

  53

  Mẫu số 53-HS

  Thông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

  54

  Mẫu số 54-HS

  Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

  55

  Mẫu số 55-HS

  Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

  56

  Mẫu số 56-HS

  Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

  57

  Mẫu số 57-HS

  Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm

  58

  Mẫu số 58-HS

  Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm

  59

  Mẫu số 59-HS

  Quyết định giám đốc thẩm

  60

  Mẫu số 60-HS

  Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  DÂN SỰ

  61

  Mẫu số 01

  DS Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ

  62

  Mẫu số 02

  DS Biên bản lấy lời khai của đương sự

  63

  Mẫu số 03

  DS Biên bản lấy lời khai của người làm chứng

  64

  Mẫu số 04

  DS Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

  65

  Mẫu số 05

  DS Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ

  66

  Mẫu số 06

  DS Quyết định trưng cầu giám định

  67

  Mẫu số 07

  DS Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

  68

  Mẫu số 08

  DS Quyết định định giá tài sản và thành lập Hội đồng định giá

  69

  Mẫu số 09

  DS Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng định giá

  70

  Mẫu số 10

  DS Biên bản định giá tài sản

  71

  Mẫu số 11

  DS Biên bản không tiến hành định giá được tài sản

  72

  Mẫu số 12

  DS Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ

  73

  Mẫu số 13

  DS Quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ

  74

  Mẫu số 14

  DS Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

  75

  Mẫu số 15

  DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)

  76

  Mẫu số 16

  DS Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  77

  Mẫu số 17

  DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  78

  Mẫu số 18

  DS Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  79

  Mẫu số 19

  DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  80

  Mẫu số 20

  DS Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  81

  Mẫu số 21

  DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  82

  Mẫu số 22

  DS Quyết định huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  83

  Mẫu số 23

  DS Đơn khởi kiện

  84

  Mẫu số 24

  DS Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

  85

  Mẫu số 25

  DS Thông báo chuyển đơn khởi kiện

  86

  Mẫu số 26

  DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện

  87

  Mẫu số 27

  DS Thông báo trả lại đơn khởi kiện

  88

  Mẫu số 28

  DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị việc trả lại đơn khởi kiện

  89

  Mẫu số 29

  DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

  90

  Mẫu số 30

  DS Thông báo về việc thụ lý vụ án

  91

  Mẫu số 31

  DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

  92

  Mẫu số 32

  DS Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

  93

  Mẫu số 33

  DS Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

  94

  Mẫu số 34

  DS Biên bản hòa giải

  95

  Mẫu số 35

  DS Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

  96

  Mẫu số 36

  DS Biên bản hoà giải thành

  97

  Mẫu số 37

  DS Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành

  98

  Mẫu số 38

  DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Thẩm phán)

  99

  Mẫu số 39

  DS Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  100

  Mẫu số 40

  DS Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự

  101

  Mẫu số 41

  DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  102

  Mẫu số 42

  DS Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  103

  Mẫu số 43

  DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  104

  Mẫu số 44

  DS Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  105

  Mẫu số 45

  DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  106

  Mẫu số 46

  DS Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  107

  Mẫu số 47

  DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

  108

  Mẫu số 48

  DS Biên bản phiên tòa sơ thẩm

  109

  Mẫu số 49

  DS Quyết định hoãn phiên tòa

  110

  Mẫu số 50

  DS Quyết định tạm ngừng phiên tòa

  111

  Mẫu số 51

  DS Biên bản nghị án

  112

  Mẫu số 52

  DS Bản án dân sự sơ thẩm

  113

  Mẫu số 53

  DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án

  114

  Mẫu số 54

  DS Đơn kháng cáo

  115

  Mẫu số 55

  DS Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

  116

  Mẫu số 56

  DS Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

  117

  Mẫu số 57

  DS Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

  118

  Mẫu số 58

  DS Thông báo trả lại đơn kháng cáo

  119

  Mẫu số 59

  DS Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  120

  Mẫu số 60

  DS Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  121

  Mẫu số 61

  DS Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

  122

  Mẫu số 62

  DS Thông báo về việc kháng cáo

  123

  Mẫu số 63

  DS Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

  124

  Mẫu số 64

  DS Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

  125

  Mẫu số 65

  DS Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

  126

  Mẫu số 66

  DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

  127

  Mẫu số 67

  DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  128

  Mẫu số 68

  DS Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  129

  Mẫu số 69

  DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán)

  130

  Mẫu số 70

  DS Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử)

  131

  Mẫu số 71

  DS Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

  132

  Mẫu số 72

  DS Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

  133

  Mẫu số 73

  DS Biên bản phiên tòa phúc thẩm

  134

  Mẫu số 74

  DS Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm

  135

  Mẫu số 75

  DS Bản án phúc thẩm

  136

  Mẫu số 76

  DS Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

  137

  Mẫu số 77

  DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

  138

  Mẫu số 78

  DS Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

  139

  Mẫu số 79

  DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm)

  140

  Mẫu số 80

  DS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

  141

  Mẫu số 81

  DS Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm)

  142

  Mẫu số 82

  DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  143

  Mẫu số 83

  DS Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm

  144

  Mẫu số 84

  DS Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

  145

  Mẫu số 85

  DS Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  146

  Mẫu số 86

  DS Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  147

  Mẫu số 87

  DS Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

  148

  Mẫu số 88

  DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  149

  Mẫu số 89

  DS Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

  150

  Mẫu số 90

  DS Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  151

  Mẫu số 91

  DS Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

  152

  Mẫu số 92

  DS Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự

  153

  Mẫu số 93

  DS Quyết định giải quyết việc dân sự

  HÀNH CHÍNH

  154

  Mẫu số 01

  HC Đơn khởi kiện

  155

  Mẫu số 02

  HC Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

  156

  Mẫu số 03

  HC Thông báo trả lại đơn khởi kiện

  157

  Mẫu số 04

  HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

  158

  Mẫu số 05

  HC Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

  159

  Mẫu số 06

  HC Thông báo về việc thụ lý vụ án

  160

  Mẫu số 07

  HC Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

  161

  Mẫu số 08

  HC Biên bản đối thoại

  162

  Mẫu số 09

  HC Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án

  163

  Mẫu số 10

  HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  164

  Mẫu số 11

  HC Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  165

  Mẫu số 12

  HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  166

  Mẫu số 13

  HC Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  167

  Mẫu số 14

  HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  168

  Mẫu số 15

  HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  169

  Mẫu số 16

  HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

  170

  Mẫu số 17

  HC Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

  171

  Mẫu số 18

  HC Quyết định hoãn phiên toà

  172

  Mẫu số 19

  HC Quyết định tạm ngừng phiên tòa

  173

  Mẫu số 20

  HC Biên bản phiên toà sơ thẩm

  174

  Mẫu số 21

  HC Biên bản nghị án

  175

  Mẫu số 22

  HC Bản án hành chính sơ thẩm

  176

  Mẫu số 23

  HC Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

  177

  Mẫu số 24

  HC Đơn kháng cáo

  178

  Mẫu số 25

  HC Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo

  179

  Mẫu số 26

  HC Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo

  180

  Mẫu số 27

  HC Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn

  181

  Mẫu số 28

  HC Thông báo trả lại đơn kháng cáo

  182

  Mẫu số 29

  HC Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  183

  Mẫu số 30

  HC Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

  184

  Mẫu số 31

  HC Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm

  185

  Mẫu số 32

  HC Thông báo về việc kháng cáo

  186

  Mẫu số 33

  HC Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

  187

  Mẫu số 34

  HC Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

  188

  Mẫu số 35

  HC Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm

  189

  Mẫu số 36

  HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

  190

  Mẫu số 37

  HC Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

  191

  Mẫu số 38

  HC Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  192

  Mẫu số 39

  HC Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  193

  Mẫu số 40

  HC Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

  194

  Mẫu số 41

  HC Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

  195

  Mẫu số 42

  HC Quyết định huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

  196

  Mẫu số 43

  HC Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án

  197

  Mẫu số 44

  HC Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm

  198

  Mẫu số 45

  HC Biên bản phiên tòa phúc thẩm

  199

  Mẫu số 46

  HC Bản án phúc thẩm

  200

  Mẫu số 47

  HC Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm

  201

  Mẫu số 48

  HC Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  202

  Mẫu số 49

  HC Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  203

  Mẫu số 50

  HC Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  204

  Mẫu số 51

  HC Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

  205

  Mẫu số 52

  HC Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

  206

  Mẫu số 53

  HC Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao

  207

  Mẫu số 54

  HC Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  208

  Mẫu số 55

  HC Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao

  209

  Mẫu số 56

  HC Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  210

  Mẫu số 57

  HC Quyết định buộc thi hành án hành chính

  211

  Mẫu số 58

  HC Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  212

  Mẫu số 59

  HC Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  213

  Mẫu số 60

  HC Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  214

  Mẫu số 61

  HC Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán)

  215

  Mẫu số 62

  HC Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm)

  Căn cứ pháp lý:

  - Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP

  - Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

  - Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP

   
  16062 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn nguyenanh1292 vì bài viết hữu ích
  willlison1012 (02/12/2017) buiminhtuan77sg@gmail.com (05/11/2017) vucaotien93 (02/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận