2 phương án giải quyết đăng ký thường trú với người làm việc trong ngành Công an

Chủ đề   RSS   
 • #568832 09/03/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 533 lần


  2 phương án giải quyết đăng ký thường trú với người làm việc trong ngành Công an

  Đăng ký thường trú trong ngành Công an

  Đăng ký thường trú với người trong ngành Công an - Minh họa

  Bộ Công an đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú 2020, Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 35/2014/TT-BCAThông tư 31/2014/TT-BCA. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm trong Dự thảo này là 2 phương án giải quyết đăng ký thường trú (ĐKTT) với người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng Công an Nhân dân.

  Cụ thể, hiện nay nội dung này trước đây chỉ được quy định ngắn gọn tại Điều 3 Thông tư 35 theo 2 hướng:

  - Người làm việc trong Quân đội, Công an nhân dân ở ngoài doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì thực hiện đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú 2006 và hướng dẫn tại Thông tư 35.

  - Người làm việc trong Quân đội, Công an nhân dân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì thực hiện đăng ký cư trú theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

  Sắp tới, 2 phương án được dự thảo là:

  Phương án 1:

  1. Người đang công tác, làm việc, học tập trong lực lượng Công an nhân dân quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Cư trú được đăng ký thường trú tại doanh trại của Công an nhân dân người đó đóng quân và có công trình phụ trợ là nhà ở. Trường hợp ở ngoài doanh trại của Công an nhân dân thì thực hiện đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này.

  2. Hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm:

  a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

  b) Giấy giới thiệu hoặc xác nhận (ký tên, đóng dấu) của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp về việc doanh trại Công an nhân dân có công trình phụ trợ là nhà ở;

  c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh là người đang học tập, công tác, làm việc trong Công an nhân dân.

  3. Người đang học tập, công tác, làm việc trong lực lượng Công an nhân dân đã đăng ký thường trú theo quy định tại khoản 1 Điều này mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này.

  Phương án 2:

  1. Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường Công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an là nơi đơn vị của người đó đóng quân. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú tại đơn vị đóng quân thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều này.

  Trường hợp sĩ quan nghiệp vụ hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an có nơi cư trú khác thì thực hiện theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này.

  2. Điều kiện đăng ký thường trú vào đơn vị đóng quân Công an nhân dân, bao gồm:

  - Được tuyển sinh, tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân.

  - Đơn vị công tác, trường Công an nhân dân có chỗ ở cho cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên. Địa chỉ nơi đăng ký thường trú của cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên là địa chỉ nơi ở dành cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đóng quân.

  Trường hợp học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường được phân công công tác tới đơn vị mới nhưng đơn vị mới không có chỗ ở dành cho cán bộ, chiến sỹ thì cán bộ, chiến sĩ đăng ký thường trú về nơi thực tế sinh sống.

  - Đơn vị tuyển sinh, đơn vị công tác có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thường trú với cơ quan đăng ký cư trú.

  3. Hồ sơ thủ tục đăng ký thường trú đối với lực lượng Công an nhân dân

  a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

  b) Giấy giới thiệu hoặc xác nhận (ký tên, đóng dấu) của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp về việc doanh trại Công an nhân dân có công trình phụ trợ là nhà ở;

  c) Quyết định tuyển dụng, tuyển sinh hoặc quyết định phân công công tác.

  Xem chi tiết Dự thảo tại file đính kèm dưới đây.

   
  1133 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận