170 biểu mẫu dùng trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố

Chủ đề   RSS   
 • #482586 18/01/2018

  chiakinguyen
  Top 500
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/06/2016
  Tổng số bài viết (208)
  Số điểm: 4134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 264 lần


  170 biểu mẫu dùng trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố

  Ngày 09/01/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 15/QĐ-VKSTC về mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố.

  Trong đó, ban hành 170 mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố như sau:

  Mẫu

  Tên mẫu

  I. MẪU SỬ DỤNG TRONG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT

  NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM VÀ KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

  Mẫu số 01/HS

  Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 02/HS

  Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 03/HS

  Quyết định phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 04/HS

  Yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 05/HS

  Yêu cầu tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 06/HS

  Yêu cầu cung cấp tài liệu để kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 07/HS

  Yêu cầu chuyển nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 08/HS

  Quyết định gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 09/HS

  Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 10/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 11/HS

  Quyết định giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

  Mẫu số 12/HS

  Quyết định trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 13/HS

  Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 14/HS

  Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

  Mẫu số 15/HS

  Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 16/HS

  Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 17/HS

  Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 18/HS

  Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 19/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 20/HS

  Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 21/HS

  Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 22/HS

  Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 23/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 24/HS

  Thông báo về việc hủy bỏ Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 25/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 26/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  Mẫu số 27/HS

  Thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

  Mẫu số 28/HS

  Quyết định kháng nghị Quyết định khởi tố vụ án hình sự của Hội đồng xét xử

  II. MẪU SỬ DỤNG TRONG VIỆC ÁP DỤNG

  BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

  Mẫu số 29/HS

  Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

  Mẫu số 30/HS

  Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

  Mẫu số 31/HS

  Quyết định không phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ

  Mẫu số 32/HS

  Quyết định phê chuẩn Quyết định gia hạn tạm giữ

  Mẫu số 33/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm giữ

  Mẫu số 34/HS

  Quyết định trả tự do cho người bị tạm giữ

  Mẫu số 35/HS

  Quyết định không phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam

  Mẫu số 36/HS

  Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam

  Mẫu số 37/HS

  Lệnh bắt bị can để tạm giam

  Mẫu số 38/HS

  Quyết định không phê chuẩn Lệnh tạm giam

  Mẫu số 39/HS

  Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam

  Mẫu số 40/HS

  Quyết định gia hạn tạm giam

  Mẫu số 41/HS

  Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam

  Mẫu số 42/HS

  Quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn

  Mẫu số 43/HS

  Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh

  Mẫu số 44/HS

  Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc bảo lĩnh

  Mẫu số 45/HS

  Quyết định hủy bỏ biện pháp bảo lĩnh

  Mẫu số 46/HS

  Quyết định về việc bảo lĩnh

  Mẫu số 47/HS

  Quyết định không phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

  Mẫu số 48/HS

  Quyết định phê chuẩn Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

  Mẫu số 49/HS

  Quyết định hủy bỏ biện pháp đặt tiền để bảo đảm

  Mẫu số 50/HS

  Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm

  Mẫu số 51/HS

  Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

  Mẫu số 52/HS

  Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

  Mẫu số 53/HS

  Quyết định hủy bỏ biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

  Mẫu số 54/HS

  Quyết định tạm hoãn xuất cảnh

  Mẫu số 55/HS

  Quyết định hủy bỏ biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

  Mẫu số 56/HS

  Lệnh tạm giam

  Mẫu số 57/HS

  Quyết định gia hạn thời hạn tạm giam để truy tố

  Mẫu số 58/HS

  Quyết định áp giải bị can

  Mẫu số 59/HS

  Quyết định dẫn giải người làm chứng/người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố/người bị hại/người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

  Mẫu số 60/HS

  Lệnh kê biên tài sản

  Mẫu số 61/HS

  Biên bản kê biên tài sản

  Mẫu số 62/HS

  Quyết định hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản

  Mẫu số 63/HS

  Lệnh phong tỏa tài khoản

  Mẫu số 64/HS

  Biên bản giao nhận Lệnh phong tỏa tài khoản

  Mẫu số 65/HS

  Quyết định hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản

  III. MẪU SỬ DỤNG ĐỐI VỚI

  NGƯỜI CÓ THẤM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

  Mẫu số 66/HS

  Quyết định phân công Phó Viện trưởng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự

  Mẫu số 67/HS

  Quyết định phân công Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự

  Mẫu số 68/HS

  Quyết định thay đổi Phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên/Kiểm tra viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự

  Mẫu số 69/HS

  Yêu cầu thay đổi Thủ trưởng/Cấp trưởng/Phó Thủ trưởng/Cấp phó Cơ quan có thẩm quyền điều tra/Điều tra viên/cán bộ điều tra

  Mẫu số 70/HS

  Yêu cầu cử người phiên dịch/người dịch thuật

  Mẫu số 71/HS

  Đề nghị thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật

  Mẫu số 72/HS

  Quyết định thay đổi người phiên dịch/người dịch thuật

  Mẫu số 73/HS

  Yêu cầu/Đề nghị cử người bào chữa

  Mẫu số 74/HS

  Thông báo người bào chữa

  Mẫu số 75/HS

  Thông báo hủy bỏ việc đăng ký người bào chữa

  Mẫu số 76/HS

  Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa

  Mẫu số 77/HS

  Quyết định thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

  Mẫu số 78/HS

  Thông báo về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động tố tụng cho người bào chữa

  Mẫu số 79/HS

  Yêu cầu thay đổi người giám định/người định giá tài sản

  Mẫu số 80/HS

  Quyết định thay đổi người giám định/người định giá tài sản

  Mẫu số 81/HS

  Quyết định việc tham gia tố tụng của người đại diện, nhà trường, tổ chức

  IV. MẪU SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

  Mẫu số 82/HS

  Quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền

  Mẫu số 83/HS

  Yêu cầu điều tra

  Mẫu số 84/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định nhập vụ án hình sự

  Mẫu số 85/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định tách vụ án hình sự

  Mẫu số 86/HS

  Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 87/HS

  Quyết định phê chuẩn Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 88/HS

  Quyết định phê chuẩn Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 89/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 90/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 91/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 92/HS

  Yêu cầu ra quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 93/HS

  Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 94/HS

  Yêu cầu ra quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 95/HS

  Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 96/HS

  Yêu cầu ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 97/HS

  Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 98/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can

  Mẫu số 99/HS

  Quyết định không gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự

  Mẫu số 100/HS

  Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự

  Mẫu số 101/HS

  Đề nghị gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự

  Mẫu số 102/HS

  Yêu cầu truy nã bị can

  Mẫu số 103/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự

  Mẫu số 104/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

  Mẫu số 105/HS

  Yêu cầu phục hồi điều tra vụ án hình sự

  Mẫu số 106/HS

  Yêu cầu phục hồi điều tra đối với bị can

  Mẫu số 107/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự

  Mẫu số 108/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can

  Mẫu số 109/HS

  Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can

  Mẫu số 110/HS

  Quyết định không phê chuẩn Lệnh khám xét

  Mẫu số 111/HS

  Quyết định phê chuẩn Lệnh khám xét

  Mẫu số 112/HS

  Quyết định không phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm

  Mẫu số 113/HS

  Quyết định phê chuẩn Lệnh thu giữ thư tín/điện tín/bưu kiện/bưu phẩm

  Mẫu số 114/HS

  Quyết định thực nghiệm điều tra

  Mẫu số 115/HS

  Biên bản thực nghiệm điều tra

  Mẫu số 116/HS

  Thông báo về việc không chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định/định giá tài sản

  Mẫu số 117/HS

  Quyết định trưng cầu giám định

  Mẫu số 118/HS

  Yêu cầu định giá tài sản

  Mẫu số 119/HS

  Thông báo kết luận giám định/định giá tài sản

  Mẫu số 120/HS

  Quyết định trưng cầu giám định bổ sung

  Mẫu số 121/HS

  Quyết định trưng cầu giám định lại

  Mẫu số 122/HS

  Yêu cầu định giá lại tài sản

  Mẫu số 123/HS

  Quyết định định giá lại tài sản trong trường hợp đặc biệt

  Mẫu số 124/HS

  Quyết định trưng cầu giám định lại trong trường hợp đặc biệt

  Mẫu số 125/HS

  Biên bản ghi lời khai

  Mẫu số 126/HS

  Biên bản hỏi cung bị can

  Mẫu số 127/HS

  Biên bản đối chất

  Mẫu số 128/HS

  Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến hành vi, quyết định tố tụng có vi phạm pháp luật trong điều tra

  Mẫu số 129/HS

  Kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động khởi tố, điều tra

  Mẫu số 130/HS

  Kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật

  V. MẪU SỬ DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ

  Mẫu số 131/HS

  Quyết định chuyển vụ án hình sự để truy tố theo thẩm quyền

  Mẫu số 132/HS

  Quyết định gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố

  Mẫu số 133/HS

  Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung

  Mẫu số 134/HS

  Quyết định tạm đình chỉ vụ án

  Mẫu số 135/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án

  Mẫu số 136/HS

  Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can

  Mẫu số 137/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị can

  Mẫu số 138/HS

  Quyết định đình chỉ vụ án

  Mẫu số 139/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án

  Mẫu số 140/HS

  Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can

  Mẫu số 141/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can

  Mẫu số 142/HS

  Quyết định phục hồi vụ án

  Mẫu số 143/HS

  Quyết định phục hồi vụ án đối với bị can

  Mẫu số 144/HS

  Cáo trạng

  Mẫu số 145/HS

  Quyết định phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự

  Mẫu số 146/HS

  Biên bản giao nhận Cáo trạng/Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn/Quyết định tạm đình chỉ vụ án/Quyết định đình chỉ vụ án

  Mẫu số 147/HS

  Thông báo về việc vụ án có bị can đang bị tạm giam

  Mẫu số 148/HS

  Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra lại

  Mẫu số 149/HS

  Thông báo về việc truy tố bị can trước Tòa án, trả hồ sơ để yêu cầu ĐTBS, ĐC hoặc TĐC VA, ĐC hoặc TĐC VA đối với bị can

  Mẫu số 150/HS

  BB giao nhận hồ sơ vụ án/vụ việc

  VI. MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ LÝ VẬT CHỨNG, TÀI SẢN BỊ THU GIỮ

  Mẫu số 151/HS

  Quyết định xử lý vật chứng

  Mẫu số 152/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định xử lý vật chứng

  Mẫu số 153/HS

  Quyết định trả lại tài sản

  Mẫu số 154/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định trả lại tài sản

  Mẫu số 155/HS

  Quyết định chuyển vật chứng

  VII. MẪU SỬ DỤNG TRONG

  ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA TỐ TỤNG ĐẶC BIỆT

  Mẫu số 156/HS

  Yêu cầu áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

  Mẫu số 157/HS

  Quyết định không phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

  Mẫu số 158/HS

  Quyết định phê chuẩn Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

  Mẫu số 159/HS

  Quyết định gia hạn thời hạn áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

  Mẫu số 160/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

  VIII. MẪU SỬ DỤNG TRONG ÁP DỤNG THỦ TỤC ĐẶC BIỆT

  Mẫu số 161/HS

  Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

  Mẫu số 162/HS

  Quyết định đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

  Mẫu số 163/HS

  Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

  Mẫu số 164/HS

  Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

  Mẫu số 165/HS

  Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn

  Mẫu số 166/HS

  Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi để giám sát

  Mẫu số 167/HS

  Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ

  IX. MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP HÌNH SỰ

  Mẫu số 168/HS

  Yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp về hình sự

  Mẫu số 169/HS

  Yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự

  Mẫu số 170/HS

  Công hàm

  Xem chi tiết các biểu mẫu tại file đính kèm.

   
  15375 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chiakinguyen vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (19/01/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận