14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được công nhận năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #598749 18/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được công nhận năm 2023

  Ngày 14/02/2023 Bộ VHTTDL đã ban hành hàng loạt các Quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó có 14 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận.
   
  Cụ thể, Bộ VHTTDL quyết định công nhận 14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia bao gồm:
   
  14-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-vua-duoc-cong-nhan-nam-2023
   
  (1) Công nhận tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 232/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường.
   
  Địa điểm: Huyện Mường Lát, huyện Quan Hóa, huyện Quan Sơn, huyện Bá Thước, huyện Lang Chánh, huyện Ngọc Lặc, huyện Thường Xuân, huyện Như Xuân, huyện Như Thanh, huyện Cẩm Thủy, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
   
  Xem thêm Quyết định 232/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (2) Công nhận nghề làm muối ớt Tây Ninh
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 230/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghề thủ công truyền thống, nghề làm muối ớt Tây Ninh.
   
  Địa điểm: Tỉnh Tây Ninh
   
  Xem thêm Quyết định 230/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (3) Công nhận nghệ thuật trình diễn dân gian Hò Giã Gạo
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật trình diễn dân gian Hò Giã Gạo.
   
  Địa điểm: Huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ, huyện Gio Linh, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị.
   
  Xem thêm Quyết định 216/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (4) Công nhận lễ hội truyền thống Lễ Hội Dinh Cô
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 237/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia:Lễ hội truyền thống Lễ Hội Dinh Cô.
   
  Địa điểm: Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
   
  Xem thêm Quyết định 237/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (5) Công nhận nghề thủ công truyền thống Nghề Dệt Thủ Công Truyền Thống Của Người Ba Na
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 238/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống Lễ Hội Dinh Cô.
   
  Địa điểm: Huyện kon Rẫy, huyện Đăk Hà, huyện Sa Thày, thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
   
  Xem thêm Quyết định 238/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (6) Công nhận tri thức dân gian: Tri Thức Trồng Và Chế Biến Chè Tân Cương
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 240/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tri Thức Trồng Và Chế Biến Chè Tân Cương.
   
  Địa điểm: Xã Tân Cương, xã Phúc Trìu, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
   
  Xem thêm Quyết định 240/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (7) Công nhận lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng: Tết Trung Thu Ở Hội An
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 228/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung Thu Ở Hội An
   
  Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
   
  Xem thêm Quyết định 228/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (8) Công nhận lễ hội truyền thống Lễ Hội Nghinh Ông
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 236/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống Lễ Hội Nghinh Ông.
   
  Địa điểm: Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
   
  Xem thêm Quyết định 236/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (9) Công nhận nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ Thuật Chèo
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 229/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ Thuật Chèo.
   
  Địa điểm: Tỉnh Thái Bình.
   
  Xem thêm Quyết định 229/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (10) Công nhận lễ hội truyền thống Lễ Hội Núi Văn - Núi Võ
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 239/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống Lễ Hội Núi Văn - Núi Võ.
   
  Địa điểm: Xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
   
  Xem thêm Quyết định 239/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (11) Công nhận lễ hội truyền thống Lễ Hội Chùa Bắc Nga
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 231/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống Lễ Hội Chùa Bắc Nga.
   
  Địa điểm: Xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
   
  Xem thêm Quyết định 231/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (12) Công nhận tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 233/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tập quán xã hội và tín ngưỡng Mo Mường.
   
  Địa điểm: Huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
   
  Xem thêm Quyết định 233/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (13) Công nhận nghệ thuật trình diễn dân gian Lượn Cọi Của Người Tày
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 234/QĐ-BVHTTDL tải về ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật trình diễn dân gian Lượn Cọi Của Người Tày.
   
  Địa điểm: Xã Yên Thổ, xã Nam Quang, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
   
  Xem thêm Quyết định 234/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  (14) Công nhận tri thức dân gian Nghệ Thuật Trang Trí Hoa Văn Trên Trang Phục Của Người Dao Đỏ
   
  Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 235/QĐ-BVHTTDL ngày 14/02/2023 về việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Tri thức dân gian Nghệ Thuật Trang Trí Hoa Văn Trên Trang Phục Của Người Dao Đỏ.
   
  Địa điểm: Xã Vũ Minh, huyện .
   
  Xem thêm Quyết định 235/QĐ-BVHTTDL tải về có hiệu lực ngày 14/02/2023.
   
  1313 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599853   28/02/2023

  14 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vừa được công nhận năm 2023

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng xin cung cấp thông tin có liên quan sau. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.

   
  Báo quản trị |