121 văn bản quy định về phí, lệ phí bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2017

Chủ đề   RSS   
 • #435446 08/09/2016

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  121 văn bản quy định về phí, lệ phí bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2017

  Luật phí, lệ phí 2015 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, kèm theo đó là Danh mục các biểu phí mới được áp dụng từ thời điểm này. Cũng tại thời điểm này, sẽ có hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí trước đây bị bãi bỏ.

  Sau đây là danh sách 121 văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí sẽ bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2017.

  121 văn bản quy định về phí, lệ phí bị bãi bỏ từ 01/01/2017

  1. Thông tư 28/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km152+080, quốc lộ 1, tỉnh Bắc Ninh

  2. Thông tư 30/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại Km1999+300, quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang

  3. Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

  4. Thông tư 44/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Cầu Giẽ, quốc lộ 1, tỉnh Hà Nam

  5. Thông tư 45/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1064 +730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi

  6. Thông tư 49/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú quốc lộ 20

  7. Thông tư 50/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20

  8. Thông tư 29/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình

  9. Thông tư 45/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội

  10. Thông tư 81/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Việt Trì mới, tỉnh Phú Thọ

  11. Thông tư 84/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1807+500, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông

  12. Thông tư 86/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, tỉnh Bình Thuận

  13. Thông tư 93/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình

  14. Thông tư 95/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+500, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị

  15. Thông tư 108/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai

  16. Thông tư 114/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại tại Km1877+600 và trạm thu phí tại Km1945+440, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đăk Nông

  17. Thông tư 122/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km42+170 quốc lộ 6

  18. Thông tư 124/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1747, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đăk Lăk

  19. Thông tư 125/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

  20. Thông tư 136/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60,  tỉnh Trà Vinh

  21. Thông tư 137/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế

  22. Thông tư 144/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2079+535, quốc lộ 1, tp. Cần Thơ

  23. Thông tư 145/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lợi, quốc lộ 50, tỉnh Tiền Giang

  24. Thông tư 146/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km49+550 và trạm thu phí tại Km124+720, quốc lộ 19

  25. Thông tư 150/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km16+905 và trạm thu phí tại Km50+050, quốc lộ 91

  26. Thông tư 153/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí  quốc lộ 5

  27. Thông tư 154/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, quốc lộ 1, tỉnh hà Tĩnh

  28. Thông tư 167/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km943+975, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

  29. Thông tư 168/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

  30. Thông tư 172/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa

  31. Thông tư 173/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Thành Hải quốc lộ 1, tỉnh Ninh Thuận

  32. Thông tư 192/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1212+550, QL1, tỉnh Bình Định

  33. Thông tư 194/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đường bộ trạm thu phí Ninh An, QL1 tỉnh Khánh Hòa

  34. Thông tư 213/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

  35. Thông tư 16/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60

  36. Thông tư 37/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  37. Thông tư 44/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 18, đoạn Uông Bí - Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  38. Thông tư 51/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1

  39. Thông tư 62/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1

  40. Thông tư 87/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51

  41. Thông tư 113/2014/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/3/2001 về thu phí qua cầu Hồ Kiều 2

  42. Thông tư 135/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 2016+400, đường Hồ Chí Minh

  43. Thông tư 172/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

  44. Thông tư 201/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Sông Phan, tỉnh Bình Thuận

  45.Thông tư 159/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ

  46. Thông tư 131/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí sử dung đường bộ trạm thu phí Thạch Bàn, quốc lộ 1

  47. Thông tư 14/2012/TT-BTC Quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sư dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ chí Minh – Trung Lương

  48. Thông tư 143/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

  49. Thông tư 233/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí

  50. Thông tư 23/2011/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài;

  51. Thông tư 84/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ

  52. Quyết định 22/2007/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cầu Bãi Cháy, quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh.

  53. Quyết định  47/2007/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quốc lộ 1K

  54. Quyết định 78/2004/QĐ-BTC ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ đoạn An Sương – An Lạc, quốc lộ 1A

  55. Quyết định 24/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên.

  56. Quyết định 113/2008/QĐ-BTC về phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tào Xuyên, quốc lộ 1A, tỉnh Thanh Hoá.

  57. Thông tư 104/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 49/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20.

  58. Thông tư 118/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1064+730 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi và Thông tư 137/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế

  59. Thông tư 119/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 213/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định

  60. Thông tư 122/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2171+200 quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu

  61. Thông tư 121/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2123+250 quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng

  62. Thông tư 123/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Yên Lệnh quốc lộ 38

  63. Thông tư 125/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 33/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc quốc lộ 21B, tỉnh Nam Định

  64. Thông tư 126/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 168/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Nam

  65. Thông tư 127/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng

  66. Thông tư 129/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 136/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Cổ Chiên, quốc lộ 60,  tỉnh Trà Vinh

  67 Quyết định 58/2007/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh.

  68. Quyết định  98/2004/QĐ-BTC quy định mức thu phí qua phà Hậu Giang

  69. Thông tư 137/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Tắc Cậu-Xoẻ Rô.

  70. Thông tư 136/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí qua cụm phà Vàm Cống.

  71. Thông tư 131/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi

  72. Thông tư 154/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, QL 37B

  73. Thông tư 110/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

  74. Thông tư 03/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53

  75. Quyết định 34/2008/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt

  76. Thông tư 114/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị xe máy chuyên dùng

  77. Thông tư 123/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương diện thủy nội địa

  78. Thông tư 132/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành

  Danh sách 121 văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí sẽ bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2017 được đề cập tại Dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí.

  Xem chi tiết Dự thảo Thông tư và Phụ lục tại file đính kèm.

   
  15371 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #445735   24/01/2017

  nguyenanh1292
  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4260 lần


  Chào các bạn, Dự thảo nêu trên giờ đã có văn bản chính thức rồi nhé.

  Đó là Quyết định 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật phí và lệ phí 2015.

  Cụ thể, Quyết định 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 đã bãi bỏ 276 văn bản quy phạm pháp luật về phí và lệ phí.

  Xem chi tiết tại đây

   
  Báo quản trị |  
 • #586089   26/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3784
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  121 văn bản quy định về phí, lệ phí bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2017

  Cảm ơn bạn vì những thông tin vô cùng hữu ích. Lĩnh vực phí, lệ phí hiện nay được điều chỉnh bởi rất nhiều các văn bản pháp luật. Việc tổng hợp những văn bản đã bị bãi bỏ của bạn giúp người đọc hạn chế được những rủi ro khi áp dụng những văn bản đã bị bãi bỏ trong quá trình vận dụng pháp luật. Rất mong sẽ nhận được nhiều bài viết hơn từ ban. Rất cảm ơn bạn vì bài viết.

   
  Báo quản trị |  
 • #599161   26/02/2023

  haohao2912
  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (290)
  Số điểm: 2608
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  121 văn bản quy định về phí, lệ phí bị bãi bỏ từ ngày 01/01/2017

  Cảm ơn các thông tin hữu ích từ bài viết của tác giá! Lĩnh vực thuế, phí, lệ phí hiện nay có nhiều văn bản thay đổi liên tục, việc cập nhật văn bản trở nên khó khăn. Tuy nhiên lĩnh vực thuế là lĩnh vực nhạy cảm và được quản lý gắt gao, đây là nguồn thu của nhà nước và ảnh hưởng rất nhiều.Do đó, việc điều chỉnh cần cập nhật liên tục.

   
  Báo quản trị |