11 lĩnh vực người có chức vụ của Bộ Tài chính sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #592194 06/10/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2199)
  Số điểm: 76583
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1624 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  11 lĩnh vực người có chức vụ của Bộ Tài chính sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp

  Ngày 03/10/2022, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2022/TT-BTC quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

  Trong đó, Thông tư 60/2022/TT-BTC quy định cụ thể tại Điều 5 về Danh mục các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ, như sau:

  Các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xà thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ bao gồm:

  (1) Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán.

  (2) Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  (3) Quản lý nhà nước về bảo hiểm.

  (4) Quản lý nhà nước về hải quan.

  (5) Quản lý nhà nước về giá.

  11-linh-vuc-nguoi-co-chuc-vu-sau-khi-thoi-giu-chuc-khong-duoc-thanh-lap-doanh-nghiep

  (6) Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

  (7) Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

  (8) Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia.

  (9) Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài.

  (10) Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước.

  (11) Quản lý nhà nước về tài sản công.

  So với Dự thảo trước đó của Bộ Tài chính chỉ có 9 lĩnh vực thì Thông tư 60/2022/TT-BTC mới được ban hành có 11 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, trong đó những người có chức vụ, quyền hạn thuộc một trong số 11 lĩnh vực này sau khi thôi giữ chức vụ không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hay hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

  Đồng thời, Thông tư cũng quy định về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành (doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ, cụ thể:

  Trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực được quy định tại Điều 5 Thông tư 60/2022/TT-BTC, (ngoại trừ hai lĩnh vực: Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước và Quản lý nhà nước về tài sản công thì thời hạn là đủ 12 tháng) không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

  Xem thêm Thông tư 60/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/11/2022.

   
  278 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593301   31/10/2022

  11 lĩnh vực người có chức vụ sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. theo quan điểm của mình, quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính nhằm tránh tình trạng quan liêu, sân sau. sau thời gian 24 tháng từ ngày thôi giữ chức vụ thì họ mới được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý,...

   
  Báo quản trị |