08 hình thức xác minh thiệt hại trong bồi thường Nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #539010 19/02/2020

  pigreen
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/02/2020
  Tổng số bài viết (145)
  Số điểm: 2679
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 220 lần


  08 hình thức xác minh thiệt hại trong bồi thường Nhà nước

  Vừa qua, Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động quản lý hành chính trong Công an nhân dân.

  Bên cạnh những hướng dẫn chi tiết về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước trong các lĩnh vực, dự thảo Thông tư còn hướng dẫn thêm 03 vấn đề nổi bật, trong đó có việc xác định 08 hình thức xác minh thiệt hại.

  *Quy định các hình thức xác minh thiệt hại

  Dự thảo Thông tư đã liệt kê 08 hình thức xác minh thiệt hại trong lĩnh vực bồi thường trách nhiệm Nhà nước tại khoản 3 Điều 7, cụ thể:

  a) Trực tiếp tiến hành xác định các thiệt hại được Nhà nước bồi thường trong văn bản yêu cầu bồi thường;

  b) Yêu cầu người yêu cầu bồi thường, cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu bồi thường;

  c) Tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người yêu cầu bồi thường với cá nhân, tổ chức có liên quan;

  d) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giám định tài liệu, chứng cứ mà người yêu cầu bồi thường cung cấp trong hồ sơ yêu cầu bồi thường trong trường hợp có căn cứ cho rằng các tài liệu, chứng cứ đó là giả mạo hoặc trong trường hợp cần thiết khác;

  đ) Trực tiếp xem xét, đánh giá hiện trạng tài sản tại nơi có tài sản bị thiệt hại;

  e) Lấy ý kiến bằng văn bản của chuyên gia, tổ chức có liên quan đến thiệt hại và mức bồi thường thiệt hại mà người yêu cầu bồi thường đưa ra theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP;

  g) Định giá tài sản, giám định thiệt hại tài sản theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP;

  h) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

  *Xác định chủ thể chịu trách nhiệm phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại

  Cụ thể tại Điều 13 dự thảo đã xác định cơ quan được giao giải quyết bồi thường phải chịu trách nhiệm phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại. Việc phục hồi danh dự phải kịp thời, công khai, đúng pháp luật, tôn trọng nguyện vọng chính đáng của người bị thiệt hại.

  *Quy định thêm trường hợp về chủ động phục hồi danh dự

  Ngoài việc chủ động phục hồi danh dự theo quy định tại Luật bồi thường trách nhiệm nhà nước 2017; thì chỉ thực hiện phục hồi danh dự khi người bị thiệt hại hoặc người yêu cầu bồi thường có yêu cầu bằng văn bản trong trường hợp không nhận được trả lời của người bị thiệt hại hoặc người yêu cầu bồi thường về thông báo phục hồi danh dự.

  Hiện vẫn chưa rõ hiệu lực thi hành của Thông tư này./.

  Xem chi tiết dự thảo tại đây:

  Cập nhật bởi pigreen ngày 19/02/2020 02:15:01 CH
   
  1619 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn pigreen vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận