08 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử áp dụng từ 01/7/2024

Chủ đề   RSS   
 • #604189 22/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70815
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1515 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  08 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử áp dụng từ 01/7/2024

  Luật Giao dịch điện tử sửa đổi 2023 được Quốc hội XV tại kỳ họp thứ 5 thông qua dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải với  kết quả biểu quyết cho thấy, có 468/477 đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Luật này (đạt tỷ lệ 94,74%). Trong đó, quy định 08 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử.

  Hành vi bị cấm trong giao dịch điện tử

  Luật Giao dịch điện tử sửa đổi 2023 gồm 7 chương, 54 điều. Trong đó, theo điều 6, chương I nêu rõ 08 hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử gồm:

  (1) Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  (2) Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.

  (3) Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu.

  (4) Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.

  (5) Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.

  (6) Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử.

  (7) Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử.

  (8) Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

  Theo đó, đã bổ sung hành vi (1) và tại hành vi (6), so với quy định hiện hành tại Luật Giao dịch điện tử 2005 đã sửa đổi, bổ sung mở rộng thêm với tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, thay vì chỉ áp dụng cho chữ ký điện tử như luật cũ đối với hành vi gian lận, giả mạo, chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật

  Hợp đồng điện tử là gì? Giao kết hợp đồng điện tử là gì?

  Hợp đồng điện tử được giao kết hoặc thực hiện từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động với người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay vào hợp đồng.

  Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử.

  Trong đó, đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

  Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử cần bảo đảm theo nguyên tắc sau:

  Nguyên tắc 1: Các bên có quyền thỏa thuận sử dụng thông điệp dữ liệu, phương tiện điện tử một phần hoặc toàn bộ trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.

  Nguyên tắc 2: Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

  Nguyên tắc 3: Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ quy định của Luật này, quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng văn bản giấy.

  Xem chi tiết tại Luật Giao dịch điện tử sửa đổi 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

   
  883 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (23/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận