08 chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 05/2019

Chủ đề   RSS   
 • #517239 27/04/2019

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  08 chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 05/2019

  08 chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 05/2019

  Dân luật làm gì trong ngày lễ nào, mình thì rảnh rỗi ngồi đây thống kê cho các mem những văn bản mới có hiệu lực trong tháng 5/2019, nhiều nội dung hay với nhiều lĩnh vực khác nhau như Bảo hiểm, xử phạt hành chính, lao động, nhà ở,... Cùng cập nhật nào bạn ơi!

  1. Toàn bộ quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

  Ngày 31/1/2019 Bảo hiểm xã hội ban hành Quyết định 166/QĐ-BHXH về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

  Theo đó, quyết định ban hành:

  - Quy trình giải quyết hưởng và chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

  - Quy trình giải quyết hưởng và chi trả chế độ Tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất

  - Quy trình chi trả BHTN

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2019 và thay thế Quyết định 636/QĐ-BHXHQuyết định 828/QĐ-BHXHQuyết định 1515/QĐ-BHXH. Bãi bỏ Công văn 4644/BHXH-CSXHCông văn 3647/BHXH-CSXH

  2. 13 hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép

  - Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.

  - Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.

  - Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực.

  - Thu nhận dữ liệu ảnh hàng không.

  - Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám.

  - Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

  - Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình.

  - Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển.

  - Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính.

  - Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

  - Thành lập bản đồ hành chính.

  - Đo đạc, thành lập hải đồ.

  - Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

  Là nội dung được quy định tại Nghị định 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ ngày 1/5/2019

  3. 5 trường hợp Luật sư được miễn tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc

  Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

  4. Ban hành 70 biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân, đó là:

  -  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản (Mẫu số 01/QĐ-XPKLBB).

  -  Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 02/QĐ-XPHC).

  - Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền (Mẫu số 03/QĐ-HTHQĐPT).

  -  Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 04/QĐ-GMTP).

  -  Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần (Mẫu số 05/QĐ-NTPNL).

  -  Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập (Mẫu số 06/QĐ-CCKTMPLHTN).

  -  Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản (Mẫu số 07/QĐ-CCKTTTTK).

  -  Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt (Mẫu số 08/QĐ-CCKBTS).

  -....

  Xem chi tiết Thông tư 07/2019/TT-BCA quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của công an nhân dân (có hiệu lực ngày 6/5/2019)

  5. Thêm Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động

  Nghị định 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động  

  Theo đó, điều kiện để doanh nghiệp được cấp phép cho thuê lại lao động được quy định như sau:

  - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm điều kiện:

  a) Là người quản lý doanh nghiệp;

  b) Không có án tích;

  c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

  - Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ Việt Nam đồng) tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

  ...

  Nghị định có hiệu lực ngày 5/5/2019

  6. Danh mục 31 sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công an

  Các sản phẩm như:

  - Súng bắn lưới

  - Súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,...)

  - Đạn cao su 9,5 mm

  - Lựu đạn khói

  - Lựu đạn khói cay

  - Quả khói

  ----

  Xem chi tiết danh mục được quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BCA về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an (có hiệu lực ngày 10/5/2019)

  7. Cập nhật Nghị định hướng dẫn Luật nhà ở

  Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Nhà ở (có hiệu lực 15/5/2019)

  Nghị định bổ sung quy định về Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

  8. Thời hạn giải quyết tố cáo

  -  Thời hạn giải quyết tố cáo được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Tố cáo. Việc gia hạn giải quyết tố cáo được áp dụng đối với vụ việc phức tạp và đặc biệt phức tạp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Luật Tố cáo.

  -  Vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí sau đây:

  a) Tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên;

  b) Tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh trở lên;

  c) Nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người;

  d) Tố cáo có yếu tố nước ngoài: người tố cáo ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài; hành vi bị tố cáo xảy ra ở nước ngoài; nội dung tố cáo phải xác minh ở nước ngoài;

  đ) Nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức;

  e) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình giải quyết tố cáo còn ý kiến khác nhau;

  g) Có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn.

  -  Vụ việc đặc biệt phức tạp là vụ việc có từ 02 tiêu chí trở lên được quy định tại khoản 2 Điều này.

  -  Việc gia hạn giải quyết tố cáo phải được thực hiện bằng quyết định của người giải quyết tố cáo, được gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Luật Tố cáo. Quyết định gia hạn giải quyết tố cáo được thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

  Là nội dung được ban hành trong Nghị định 31/2019/NĐ-CP  thay thế cho Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo có hiệu lực ngày 28/5/2019

  Xem thêm: 

  1. Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 4/2019

  2. 08 chính sách pháp luật nổi bật có hiệu lực trong tháng 03/2019

  Cập nhật bởi shin_butchi ngày 27/04/2019 08:57:03 SA
   
  5334 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận