07 thay đổi từ 20/8/2020 cán bộ, công chức, VC cần biết

Chủ đề   RSS   
 • #555182 20/08/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  07 thay đổi từ 20/8/2020 cán bộ, công chức, VC cần biết

  đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Ảnh minh họa: đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

  Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chính thức có hiệu lực thi hành từ hôm nay 20/8/2020 thay thế Nghị định 56/2015/NĐ-CP. Theo đó, nhiều thay đổi mới về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức so với quy định trước đây. Cụ thể như sau:

  1. Bổ sung quy định mới trong nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

  - Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

  - Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

  Căn cứ: Khoản 3, Điều 2, Nghị định 90

  2. Đối với cán bộ: Không yêu cầu có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phụ trách và được cấp có thẩm quyền công nhận khi đánh giá  xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  3. Bổ sung tiêu chí: Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả khi đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ

  Căn cứ: Khoản 8, điều 25 Nghị định 90

  4. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

  Bỏ tiêu chí: Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận khi đánh giá công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Căn cứ: Khoản 1, điều 18 Nghị định 90

  5. Công chức sẽ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nếu có các hành vi sau

  Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

  6. Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

  Bỏ tiêu chí: Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận. khi phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  Căn cứ: Khoản 1, điều 25 Nghị định 90

  7. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

  Căn cứ: Khoản 3, Điều 2, Nghị định 90

   
  9953 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  thutrungloi (28/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận