06 chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ 01/07/2021

Chủ đề   RSS   
 • #565647 29/12/2020

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (812)
  Số điểm: 5453
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  06 chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ 01/07/2021

  Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020. Pháp lệnh này sẽ thay thế cho Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005Pháp lệnh sửa đổi 2012.

  Theo đó, Điều 18 Pháp lệnh 2020 có quy định 06 chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau:

  1. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 6, 7, 8 và 9 Điều 16 của Pháp lệnh này.

  2. Trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.

  3. Phụ cấp hằng tháng.

  4. Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.

  5. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

  6. Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở quy định tại điểm e khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

  So với quy định hiện hành tại Khoản 9 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi 2012, thì Pháp lệnh mới có thêm chế độ trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn.

  Bên cạnh đó, Pháp lệnh 2020 còn quy định cụ thể thế nào được xem là Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Điều 17. Theo đó, Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Trước đây, chưa có quy định như thế này.

  Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 chính thức sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.

   
  462 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #565659   29/12/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề 06 chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng từ 01/07/2021 nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì những ưu đãi quyền lợi nêu trên là vô cùng cần thiết vừa chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi cũng như thể hiện lòng biết ơn những hi sinh của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

   
  Báo quản trị |