05 phương thức gửi chế độ báo cáo định kỳ của Bộ TT&TT

Chủ đề   RSS   
 • #600417 23/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1999)
  Số điểm: 65401
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1710 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  05 phương thức gửi chế độ báo cáo định kỳ của Bộ TT&TT

  Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa có Thông tư 02/2023/TT-BTTTT ngày 21/3/2023 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
   
  Theo đó, để gửi báo cáo định kỳ của Bộ TT&TT sẽ thực hiện một trong 05 phương thức sau:
   
  05-phuong-thuc-gui-che-do-bao-cao-dinh-ky-cua-bo-tt&tt
   
  (1) 05 Phương thức gửi chế độ báo cáo định kỳ
   
  Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bảng một trong các phương thức theo thứ tự ưu tiên như sau:
   
  - Gửi qua Hệ thống, thông tin báo cáo của Bộ TT&TT.
   
  - Gửi qua Hệ thống thư điện tử.
   
  - Gửi qua fax.
   
  - Gửi trực tiếp.
   
  - Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
   
  (2) Nội dung, thành phần của chế độ báo cáo định kỳ
   
  * Nội dung chế độ báo cáo định kỳ phải đầy đủ các thành phần sau:
   
  - Tên báo cáo;
   
  - Nội dung yêu cầu của báo cáo;
   
  - Đối tượng thực hiện báo cáo;
   
  - Cơ quan phân báo cáo;
   
  - Tần suất thực hiện báo cáo;
   
  - Thời gian chốt số liệu báo cáo;
   
  - Thời hạn gửi báo cáo;
   
  - Hình thức, phương thức gửi, nhận báo cáo;
   
  - Mau đề cương báo cáo.
   
  * Trong trường hợp cần thiết, nội dung của chế độ báo cáo định kỳ cô thê có thêm các thành phần:
   
  - Biểu mẫu số liệu báo cáo.
   
  - Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo.
   
  (3) Thời hạn gửi báo cáo trong chế độ báo cáo định kỳ
   
  * Thời hạn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan gửi báo cáo định kỳ đến cơ quan, đơn vị nhận báo cáo định kỳ:
   
  - Chậm nhất ngày 15 của tháng báo cáo đối với báo cáo định kỳ hằng tháng.
   
  - Chậm nhất ngày 06 của tháng cuối quý đối với báo cáo định kỳ hàng quý.
   
  - Chậm nhất ngày 06 tháng 06 đối với báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng.
   
  - Chậm nhất ngày 25 tháng 11 đối với báo cáo định kỳ hàng năm.
   
  * Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhận báo cáo định kỳ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm rà soát, phân tích, tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ TT&TT:
   
  - Chậm nhất ngày 16 của tháng báo cáo đổi với báo cáo định kỳ hằng tháng.
   
  - Chậm nhất ngày 08 của tháng cuối quý đổi với báo cáo định kỳ hằng quý:
   
  - Chậm nhất ngày 08 tháng 06 dổi với báo cáo định kỳ 06 tháng.
   
  - Chậm nhất ngày 27 tháng 11 đối với báo cáo định kỳ hàng năm.
   
  * Các Sở TT&TT nhận báo cáo định kỳ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm rà soát, phân tích, tổng hợp và gửi về Bộ TT&TT:
   
  - Chậm nhất ngày 16 của tháng báo cáo đối với báo cáo định kỳ hằng tháng.
   
  - Chậm nhất ngày 08 của tháng cuối quý đối với báo cáo định kỳ hàng quý.
   
  - Chậm nhất ngày 08 tháng 06 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng.
   
  - Chậm nhất ngày 27 tháng 11 đối với báo cáo định kỳ hàng năm.
   
  * Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhận báo cáo định kỳ của các Sở TT&TT có trách nhiệm rà soát, phân tích, tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ TT&TT:
   
  - Chậm nhất ngày 17 của tháng báo cáo đối với báo cáo định kỳ hàng tháng.
   
  - Chạm nhai ngày 09 của tháng cuối quý dơi với báo cáo định kỳ hằng quý.
   
  - Chậm nhất ngày 09  tháng 06 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng.
   
  - Chậm nhất ngày 29 tháng 11 đối với báo cáo định kỳ hằng năm.
   
  * Văn phóng Bộ rà soát, phân tích, tổng hợp các báo cáo đề báo cáo Lãnh đạo Bộ:
   
  - Chậm nhất ngày 15 của tháng báo cáo đối với báo cáo định kỳ hàng tháng.
   
  - Chậm nhất ngày 10 của tháng cuối quý đối với báo cáo định kỳ hàng quý.
   
  - Chậm nhất ngày 10 tháng 06 đổi với báo cáo định kỳ 06 tháng.
   
  - Chậm nhai ngày 30 tháng 11 đối với báo cáo định kỳ hằng năm.
   
  Xem thêm Thông tư 02/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/6/2023.
   
  128 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (04/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601501   31/03/2023

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 3272
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 60 lần


  05 phương thức gửi chế độ báo cáo định kỳ của Bộ TT&TT

  Cảm ơn thông tin chia sẻ từ bạn. Hiện nay không chỉ Bộ Thông tin và Truyền thông mà còn rất nhiều cơ quan nhà nước áp dụng các phương thức nhận báo cáo định kỳ như bài viết đã nêu. Tuy nhiên, trên thực tế một số địa phương phát triển, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số thì hiện nay đã yêu cầu thực hiện nộp báo cáo thông qua hình thức trực tuyến, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

   
  Báo quản trị |