04 vấn đề cần chú ý khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Chủ đề   RSS   
 • #547689 30/05/2020

  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  04 vấn đề cần chú ý khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

  1. Khi nào được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy?

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì có 02 trường hợp được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy:

  - Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Trường hợp này phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

  - Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán 2015.

  2. Điều kiện để chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

  - Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

  - Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

  3. Giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyển đổi

  Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

  4. Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi

  Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc - hóa đơn nguồn (ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

   
  1093 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận