04 hình thức giảm biên chế của cán bộ, công chức

Chủ đề   RSS   
 • #589770 19/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Trung cấp

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (906)
  Số điểm: 28617
  Cảm ơn: 79
  Được cảm ơn 848 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  04 hình thức giảm biên chế của cán bộ, công chức

  Hiện nay, giảm biên chế được nhà nước đẩy mạnh thực hiện nhanh chóng và tinh gọn các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, góp phần hoàn thiện việc sáp nhập hành chính được quản lý chặt chẽ hơn.
   
  giam-bien-che
   
  Trong quá trình giảm biên chế cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện bằng nhiều hình thức, thông thường là bằng các chính sách khuyến khích. Vậy có bao nhiêu hình thức giảm biên chế của cán bộ, công chức và chính sách về lương khi giảm biên chế được thực hiện ra sao? 
   
  Biên chế và giảm biên chế là gì?
   
  (1) Biên chế được hiểu như thế nào?
   
  Thông thường thuật ngữ biên chế được sử dụng tại các cơ quan trực thuộc nhà nước và nhắc đến trong các văn bản về cán bộ, công chức.  
   
  Để cụ thể hóa thuật ngữ này thì theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 108/2014/NĐ-CP giải thích “Biên chế” được hiểu gồm: biên chế cán bộ, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.
   
  Qua quy định trên có thể hiểu đơn giản biên chế là số lượng lao động được tuyển chọn thông qua nhiều hình thức khác nhau sau đó trở thành cán bộ, công chức theo quy định pháp luật, được hưởng chế độ và làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.
   
  (2) Giảm biên chế là gì?
   
  Bên cạnh việc quy định về biên chế thì để tăng chất lượng nhân sự và trẻ hóa cán bộ, công chức phù hợp với công việc hơn thì pháp luật cũng có quy định về việc tinh giản biên chế hay thường được gọi là giảm biên chế.
   
  Theo đó, tinh giản biên chế được quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 108/2014/NĐ-CP giải thích như sau: Tinh giản biên chế được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.
   
  Như vậy, việc tinh giản biên chế là việc giảm số lượng cán bộ, công chức nhằm đảm bảo số lượng phù hợp với công việc hơn. Việc tăng biên chế hay giảm biên chế thường được thực hiện theo thời điểm sao cho phù hợp với nhu cầu nhân lực.
   
  Nguyên tắc thực hiện giảm biên chế
   
  Việc thực hiện tinh giản biên chế phải được thực hiện theo các nguyên tắc được pháp luật quy định. Theo đó, giảm biên chế phải tuân thủ các nguyên tắc tại Điều 4 Nghị định 108/2014/NĐ-CP việc đáp ứng các nguyên tắc này. Qua đó giúp người được tinh giản biên chế hài lòng và chấp thuận các chính sách về tinh giản biên chế.  
   
  Thứ nhất, phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. 
   
  Thứ hai, phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
   
  Thứ ba, phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật.
   
  Thứ tư, phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.
   
  Thứ năm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.
   
  Ngoài ra, về quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng tối đa 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật để tuyển dụng mới công chức, viên chức và lao động hợp đồng, bảo đảm thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định của Đảng và của pháp luật.
   
  Chính sách giảm biên chế 
   
  Hiện nay, việc tinh giản biên chế được thực hiện được thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, người được tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ về lương từ ngân sách nhà nước dành cho cán bộ, công chức. Theo quy định thông thường bao gồm 04 hình thức tinh giản biên chế được thực hiện như sau:
   
  (1) Nghỉ hưu trước tuổi
   
  Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020/NĐ-CP) quy định cán bộ, công chức khi tinh giản biên chế theo chế độ nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng các chính sách về BHXH và theo các chế độ nghỉ hưu khác như sau:
   
  - Hưởng các chính sách về BHXH khi cán bộ, công chức đó có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
   
  - Hưởng các chế độ về hưu trí khác: 
   
  + Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
   
  + Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.
   
  + Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.
   
  (2) Chuyển sang làm việc khác
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách Nhà nước thì người này được xem như là tinh giản biên chế và vẫn được hưởng các chế độ theo quy định và được trợ cấp như sau:.
   
  - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng.
   
  - Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.
   
  (3) Chính sách thôi việc
   
  Bên cạnh việc việc tinh giản biên giới bằng việc về hưu theo đúng chế độ thì người không đủ số tuổi về hưu và chưa được hưởng các quy định tinh giản biên chế của chế độ đó thì thực  hiện theo chế độ thôi việc tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:
   
  - Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm.
   
  - Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.
   
  (4) Bổ nhiệm, bầu cử lãnh đạo vào chức vụ khác
   
  Đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng.
   
  trên đây là toàn bộ 04 hình thức tinh giản biên chế, qua đó tùy thuộc vào độ tuổi, môi trường làm việc và chức vụ của cán bộ, công chức thì việc tinh giản biên giới được thực hiện với các chính sách tiền lương khác nhau.
   
  554 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (19/08/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #589966   24/08/2022

  04 hình thức giảm biên chế của cán bộ, công chức

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Bài viết cung cấp nhiều thông tin hữu ích về hình thức biên chế và quy định được nhiều cán bộ, công chức, viên chức quan tâm là chính sách, chế độ của người bị giảm biên chế. Theo đó, người bị tinh giản biên chế sẽ được hưởng chế độ: Nghỉ hưu trước tuổi, chuyển sang làm việc khác ở tổ chức không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; thôi việc ngay hoặc sau khi học nghề và chính sách với người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm vào chức vụ khác có phụ cấp lãnh đạo thấp hơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #589970   24/08/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 100
  Lớp 4

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (722)
  Số điểm: 5980
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 114 lần


  04 hình thức giảm biên chế của cán bộ, công chức

  Cảm ơn bài viết của bạn, mục đích của tinh giảm biên chế có thể hiểu là giảm nơi thừa, người có năng lực yếu, sáp nhập những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ gần nhau; tăng thêm cho nơi thiếu dựa vào vị trí việc làm, theo ý kiến của các lãnh đạo Bộ tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức gắn với cải cách hành chính để tinh giản được biên chế, ngoài ra còn khuyến khích xã hội hóa, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

   
  Báo quản trị |  
 • #590083   26/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Trung cấp

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (906)
  Số điểm: 28617
  Cảm ơn: 79
  Được cảm ơn 848 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn bạn bình luận của bạn đã tóm gọm lại một số ý chính về bài viết này, qua đó việc thực hiện giảm biên chế nhằm giúp nhà nước thực hiện đến năm 2026, tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị.

   
  Báo quản trị |  
 • #590089   26/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Trung cấp

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (906)
  Số điểm: 28617
  Cảm ơn: 79
  Được cảm ơn 848 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bên cạnh đó việc tinh giản biên chế còn giúp đổi mới sự sáng tạo, lao động trẻ phù hợp bắt kịp với thời đại hơn, ngoài ra một số lãnh đạo có độ tuổi hơn quy định nghỉ hưu nhưng giữ chức vụ quan trọng vẫn có thể tiếp tục xem xét làm tiếp, bàn giao công việc cũng cần phải có sự chuyển đổi dài lâu vì vậy không thể thay đổi nhanh trong một thời gian nhất định được.

   
  Báo quản trị |  
 • #590093   26/08/2022

  04 hình thức giảm biên chế của cán bộ, công chức

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Theo thông tin mà tác giả chia sẻ thì pháp luật đang quy định 04 hình thức tinh giảm biên chế đối với người lao động trong bộ máy nhà nước, bao gồm: cho phép nghỉ hưu trước tuổi; chuyển sang làm việc khác; cho thôi việc và bầu cử, bổ nhiệm lãnh đạo vào chức vụ khác.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  nguyenhoaibao12061999 (26/08/2022)
 • #590103   27/08/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 75
  Trung cấp

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (906)
  Số điểm: 28617
  Cảm ơn: 79
  Được cảm ơn 848 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn Hưng đã thông tin lại, theo quy định mới nhất thì các chính sách về tinh giản biên chế tại Nghị định 108 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP và Nghị định 143/2020/NĐ-CP) sẽ được kéo dài thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2030

   
  Báo quản trị |  
 • #591516   26/09/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (170)
  Số điểm: 970
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 26 lần


  04 hình thức giảm biên chế của cán bộ, công chức

  Cảm ơn bài viết rất hay và hữu ích. Trước đây tôi cứ nghĩ khi cán bộ nhận được quyết định giảm biên chế thì sẽ phải thôi việc ngay lập tức, nhưng nhờ bài viết này tôi được biết, có nhiều hình thức giảm biên chế khác như: nghỉ hưu trước tuổi, chuyển sang làm việc khác hoặc bổ nhiệm, bầu cử lãnh đạo vào chức vụ khác.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #591546   26/09/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 2470
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 44 lần


  04 hình thức giảm biên chế của cán bộ, công chức

  Như vậy, lời đầu tiên xin cảm ơn tác giả về những thông tin bổ ích đến từ bài viết trên, thông qua bài viết này tôi có thể hiểu rõ việc tinh giản biên chế là gì và việc tinh giản biên chế này có 4 hình thức cụ thể như phân tích trên của tác giả. Bên cạnh đó, tác giả còn cho biết được nguyên tắc về việc tinh giản biên chế ra sao. Như vậy, mong rằng tác giả có thể ra thêm nhiều bài viết hay, bổ ích để giúp mọi người có thêm kiến thức.

   
  Báo quản trị |  
 • #594339   28/11/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (261)
  Số điểm: 2430
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 51 lần


  04 hình thức giảm biên chế của cán bộ, công chức

  Biên chế và tinh giản biên chế hay giảm biên chế là thuật ngữ vô cùng quen thuộc với hầu hết các cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này. Cảm ơn những thông tin tổng hợp vô cùng hữu ích mà tác giả đã chia sẻ để mọi người có thêm kiến thức mới liên quan về chính sách giảm biên chế như trên.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn banhquecute vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2022)